Misiune Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

 

MISIUNE

 

 

      Misiunea didactică şi de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Moaşe si Asistenţă Medicală este de a pregăti specialişti în domeniile specifice nursingului şi moaşelor, în conformitate cu prevederile legale privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist şi moaşe (Cod COR 2221,2222) care să ofere tratament şi servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum si altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale asupra sănătăţii, inclusiv înaintea, în timpul sau după naşterea copilului. Acestia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea şi evaluarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătăţii, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative.
      Absolvenţii vor fi capabili sa satisfacă cerinţele de menţinere a stării de sănătate a beneficiarilor din ţară şi din întreg spaţiul comunitar european şi din afara acestuia, cunoscând şi aplicând procesul specific de nursing, dar şi de a forma specialişti cu aptitudini în domeniile de cercetare în nursing, ceea ce va permite ridicarea la rang de ştiinta a acestei profesii.
     Identificarea, sprijinirea şi facilitarea participării nemijlocite a absovenţilor la procesul educaţional al viitorilor studenţi prin introducerea treptată în procesul didactic a asistentelor medicale licenţiate şi a moaşelor licenţiate oferă suport în formarea studenţilor ca să îngrijească omul printr-o abordare comprehensivă şi holistică.