Conducerea Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală

 

Conducerea FMAM este asigurată de către:

 

 

Decan Profesor Universitar Dr. Georgeta Ligia Stanescu

 

 

Prodecan - Conf.univ.Dr. Mihaela-Roxana Mitroi

 

 

Consiliul profesoral al FMAM este alcătuit din 12 membri, dintre care:

9 cadre didactice şi 3 studenţi; 

 

Senatul UMF are în componenţă 3 reprezentanţi ai FMAM:

          3 cadre didactice şi 1 student.