FUSE

Etape

 

Activitatea 1. Activități Premergătoare și Suport ( 48 LUNI )

Obiective

1 set de formulare de interviu specifice FUSE finalizate.
1 set de standarde de practica specifice FUSE finalizate.
Avizul Comisiei de Etică pentru efectuarea studiului.
1 platforma online, bazată pe logare, pentru introducerea datelor, validarea datelor și monitorizare în timp real pregătită pentru proiectul FUSE.
44 de rapoarte de activitate FUSE generate lunar.
Intreţinerea platformei pe parcursul proiectului

Activitati

Sub-activitatea 1.1Conceperea formularelor de interviu (CRFs )
Sub-activitatea 1.2. Conceperea standardelor de practică (SOPs)
Sub-activitatea 1.3. Obținerea aprobării comisiei de etică
Sub-activitatea 1.4. Managementul datelor, dezvoltarea platformei electronice de lucru.
Sub-activitatea 1.5. Monitorizarea introducerii datelor. mentenanța platformei

Activitatea 2. Studii Pe Subiecți Sănătoși ( 24 LUNI )

Obiective

spre atingerea obiectivului general 1
500 persoane sănătoase înrolate, probele prelucrate și criostocate, experimentele ex vivo efectuate.
1 raport stiintific: analiza transcriptomului indus în celulele imune prin experimente ex vivo; analiza SNP - fond genetic al subiecților sănătoși.
1 raport stiintific: micobiom şi bacteriom normal la persoanele sănătoase.
1 raport stiintific: profil de citokine, western blot - evaluare apărării gazdei; evaluarea metabolomului
1 raport stiintific: validarea in vitro şi in vivo a căilor identificate în prima parte a studiului (siRNA etc).

Activitati

Sub-activitatea 2.1. Inrolarea persoanelor sănătoase
Sub-activitatea 2.2. Evaluarea interacţiunii transcriptom-genom la subiecți sănătoși
Sub-activitatea 2.3. Analiza microbiomului normal
Sub-activitatea 2.4. Asessement de microbiome-gazdă aparare interacţiuni
Sub-activitatea 2.5. Validarea functionala

Activitatea 3. Studii La Pacienţii Cu Sepsis ( 36 luni )

Obiective

spre atingerea obiectivului general 2
Inrolarea a 250 pacienţi cu sepsis, probele prelucrate și criostocate, experimentele ex vivo efectuate
1 raport stiintific: identificarea variaţiie genetice la nivel de genotip (SNPs) și transcriptom (RNAseq); comparaţie cu subiecți sănătoși.
1 raport stiintific: bacteriom şi micobiom la pacienții cu sepsis: diferenţe față de persoane normale.
1 raport stiintific: evaluarea apărării gazdei – profil citokinic; evaluare metabolomică;
1 raport stiintific: validarea interacţiunilor funcţionale ale comunităţilor microbiene cu imunitatea gazdei folosind modele experimentale in vitro şi in vivo (siRNA etc).
- 4 contracte de furnizare servicii de cercetare

Activitati

Sub-activitatea 3.1. Recrutarea de pacienţii cu sepsis
Sub-activitatea 3.2. Studiile genetice de asociere
Sub-activitatea 3.3. Bacteriom/micobiom în sepsis
Sub-activitatea 3.4. Evaluarea interacţiunii microbiom – genom funcţional prin abordare de biologia sistemelor
Sub-activitatea 3.5. Validarea functionala
Sub-activitatea 3.6. Achizitia serviciilor de cercetare

Activitatea 4. Dezvoltare Experimentală De Abordări Terapeutice ( 8LUNI )

Obiective

2 rapoarte stiintifice: Identificarea şi testarea de noi abordări terapeutice pentru pacienţii cu sepsis.

Activitati

Sub-activitatea 4.1.
Corectarea dezechilibrelor microbiomului în sepsis
Sub-activitatea 4.2.
Modularea metabolomului gazdei ca abordare terapeutică inovatoare

Activitatea 5. Activităţi De Informare şi Publicitate ( 48 LUNI )

Obiective

2 comunicate de presa
1 web-site al proiectului
1 workshop cu participare internațională
150 de pliante
150 de brosuri
100 de afise.

Activitati

Sub-activitatea 5.1.
Site-ul proiectului
Sub-activitatea 5.2.
Participarea la evenimente locale si internationale
Sub-activitatea 5.3.
Analiza datelor şi diseminarea rezultatelor

Activitatea6. Management De Proiect ( 48 LUNI )

Obiective

19 contracte individuale de munca

1 contract de achizitie echipamente de cercetare
54 de echipamente de cercetare receptionate
1 contract de achizitie active necorporale pentru CD
1 activ necorporal receptionat
2 contracte de achizitie de substante, materiale, animale, bunuri
48 de rapoarte de activitate
1 contract de achizitie servicii de audit
1 raport de audit

Activitati

Sub-activitatea 6.1. Resurse umane. Selectarea şi angajarea de personal.
Sub-activitatea 6.2 Achiziţie şi contractare
6.2.1. Achizitie de materiale assests pentru RD: echipamente de cercetare
6.2.2. Achiziţionarea de active necorporale pentru CD
6.2.3. Achiziţionarea de substanţe, materiale, animale, bunuri
Sub-activitatea 6.3. Management de proiect
Sub-activitatea 6.4. Auditul de proiect