FDI-2021-0255

Rezumat

  Acest proiect vizează continuarea activităţilor de promovare a ofertei educaționale a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (UMFCV) īntr-o abordare integrată, urmărind menținerea și extinderea colaborărilor la nivel regional, național și european īn domeniile academic, medical și al cercetării științifice bio - medicale.
Avānd īn vedere statutul de lider regional, UMFCV este preocupat permanent de asigurarea unui cadru instituțional favorabil internaționalizării prin crearea și menținerea unui mediu academic dinamic și multicultural.Cadrele didactice, cercetătorii și studenții necesită pregătire şi atestare suplimentară pentru īmbunătățirea comunicării īn limba engleză. Profesionalizarea cadrelor didactice și auxiliare precum și crearea unui corp profesoral de elită, capabil să reprezinte universitatea īn raport cu standardele de predare internaționale, reproductibile și la nivel național constituie un deziderat major al strategiei de dezvoltare instituțională a UMFCV. UMFCV a identificat nevoia de a consolida și de a dezvolta relații internaționale foarte active īn spațiul academic didactic şi de cercetare științifică, orientate pe principii de strategii comune cu partenerii şi evaluate prin prisma eficacității şi eficienței relațiilor stabilite, ca suport al dezvoltării instituționale.
Prin această propunere de proiect, UMFCV și coordonatorul de proiect, Prorector cu cercetarea științifică și relații internaționale al UMFCV, membru īn comisia de Medicină Personalizată a Ministerului Sănătății, vicepreședinte al comisiei de Genetică Medicală a Ministerului Sănătății, director al partenerului romān īntr-un proiect FP7 (www.tandem-fp7.eu/) și manager de proiect de formare profesională īn domeniul Geneticii Medicale și Bolilor Rare (www.progenerare.ro) urmăresc promovarea, īmbunătățirea și dezvoltarea ofertei educaționale integrate a acestei instituții. De asemenea, prin această propunere de proiect, intenționăm să continuăm activitățile de promovare inițiate și implementate prin proiectele FDI anterioare. Experiența vastă a inițiatorului acestui proiect, precum și a echipei sale, īn implementarea activităților de formare, diagnostic și de cercetare de excelență este recunoscută nu doar la nivel național, ci și european.