FDI-2021-0255

Etape

 

UMFCV-INTERNATIONALIZAREA PRIN COLABORARE PENTRU DEZVOLTAREA IN MEDICINA ( 8 LUNI )

Obiective

Acțiunile implementate prin intermediul acestui proiect vor viza 4 obiective majore:
O1. Creșterea vizibilității UMFCV în mediul academic și extra-academic prin promovarea la nivel regional, național şi internațional a ofertei educaționale și a platformei de cercetare a UMFCV, pentru nivelele de licență, masterat și doctorat.
O2. Stimularea mobilității internaționale și dezvoltarea abilităților de comunicare interculturală în limba engleză a cadrelor didactice, a cercetătorilor și a studenților din cadrul UMFCV în vederea consolidării parteneriatelor internaționale existente și a extinderii contactelor externe. Acest lucru va facilita crearea de echipe de cercetare mixte, pentru creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare și a vizibilității internaționale în domeniul medical.
O3. Îmbunătățirea procesului de recrutare al studenților internaționali și creșterea vizibilității serviciilor pentru aceștia și pentru personalul academic internațional prin restructurarea și actualizarea secțiunii de Relații Internaționale de pe pagina web a UMFCV, precum și dezvoltarea unei aplicații online pentru facilitarea depunerii dosarelor de admitere și a comunicării cu potențialii studenți internaționali.
O4. Dezvoltarea susținută a comunității ALUMNI pentru a urmări evoluția profesională a absolvenților şi pentru a îi implica pe aceștia în dezvoltarea universității în vederea adaptării și armonizării politicilor și activităților instituționale cu Planul strategic al UMFCV.

Activitati

A.1. Promovarea la nivel regional, național și internațional a ofertei educaționale integrate și a activităților de cercetare bio – medicală aparținând Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (UMFCV)
A.2. Stabilirea de colaborări interculturale și facilitarea comunicării internaționale
A3. Promovarea activităților UMFCV în rândul studenților și personalului academic internațional
A4. Dezvoltarea susținută a comunității ALUMNI pentru a urmări evoluția profesională a absolvenților şi pentru a atrage absolvenții în dezvoltarea universității