Licenţă Facultatea de Farmacie

EXAMENUL DE LICENŢĂ

          SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Română şi Engleză

 

 PROBA SCRISĂ va avea loc pe data de 15.09.2021., interval orar 08:00-10:00.

 

PROBA VA AVEA LOC ÎN MOD FIZIC, ÎN CLĂDIRILE UMF DIN CRAIOVA ȘI VA CONSTA ÎNTR-UN TEST CU 80 DE ÎNTREBĂRI. Accesul in salile de examen va fi permis incepand cu ora 07:00.


CANDIDATII VOR AVEA ASUPRA LOR UN ACT DE IDENTITATE VALID.

 

CANDIDATII VOR PRIMI IN SALILE DE EXAMEN PIX CU PASTA DE CULOARE NEAGRA.

 

             

 

PROBA PRACTICĂ va avea loc pe data de 16.09.2021 si 17.09.2021.

 

SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ va avea loc pe data de 18.09.2021.

 

 

 

Formule Examen practic Tehnologie Farmaceutică

 

Tematică Licență Analiza Medicamentului

 

Grile Licență Farmacie 2021

 

 

Drug analysis - Practical examination

 

Pharmaceutical Technology - Practical examination

 

Tests for English Students

 

 

 

TEMATICĂ LICENȚĂ FARMACIE 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVĂ - LICENȚĂ 2020

 

Candidatii trebuie sa aiba asupra lor chestionarul de triaj epidemiologic completat:

Chestionar triaj epidemiologic COVID-19

 

 

 

 PROBA SCRISĂ va avea loc pe data de 17.09.2020 în intervalul orar 08:00-10:00.

Intrarea în săli se va face începând cu ora 07:15.

 

PROBA VA AVEA LOC ÎN MOD FIZIC, ÎN CLĂDIRILE UMF DIN CRAIOVA ȘI VA CONSTA ÎNTR-UN TEST CU 80 DE ÎNTREBĂRI.

 

 

                Absolvenţii trebuie să aibă asupra lor:

               - pix cu pastă neagră

               - carnetul de student vizat la zi

               - cartea de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lucrările de licenţă vor fi depuse în perioada 24.08-01.09.2020.

 

 

 

Tematica Licenta Farmacie 2020

 

Teste Licenta farmacie 2020                                        Tests for English Students

 

Informaţii privind depunerea lucrărilor de licenţă:

 

Ghid Lucrare de licenta

 

Lucrarea de licenţă va fi depusă însăţită de:

1) CD care să conţină lucrarea in extenso, prezentarea in Power Point şi un fişier separat cu următoarele date:

    - autorul

    - coordonatorul lucrării

    - titlul

    - minimum 3 cuvinte cheie

    - o scurtă descriere a lucrării care să nu depăşească 500 de cuvinte

2) referat scris şi semnat de către coordonatorul lucrării de licenţă

3) informatiile cuprinse în fisierul de la punctul 1) vor fi depuse şi sub formă printată

4) raport sistem antiplagiat

5) declaratie de plagiat

6) Chitanţă taxă de examen de licenţă, in cuantum de 250 ron.

Achitarea taxei de studii se poate face direct la Casieria U.M.F. Craiova sau în contul:

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

COD FISCAL 10815397

TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONT IBAN RO36TREZ29120F330500XXXX

Beneficiar U.M.F. Craiova

Cu precizarea obligatorie a CUI: 10815397

CU SPECIFICATIA:

Taxa examen licenţă: Nume Prenume absolvent.

Vă rugăm să specificaţi atât numele din certificatul de naştere, cât şi pe cel din certificatul de căsătorie / carte identitate (unde este cazul – ex: Nume (Nume după căsătorie) Prenume absolvent), pentru o mai rapidă identificare a absolventului.