Compartimentul Salarizare

Compatimentul Salarizare are urmatoarele atributii:

a) Intocmirea statelor de salarii pe baza foilor colective de prezenta primite de la catedre, departa-mente si servicii;

b) Calcularea si punerea in plata a concediilor medicale de boala, sarcina si lauzie precum si a concediilor de odihna;

c) Intocmirea statele de plata pentru cadrele didactice asociate si pentru profesorii consultanti, pe baza talonului lunar de pensie;

d) Primirea, verificarea si calcularea fiselor de cumul si plata cu ora conform tarifelor, functiei si vechimii cadrelor didactice si asociate;

e) Colaborarea cu banca pentru realizarea cardurilor de debit pentru angajatii UMF, conform legii si comunicarea catre aceasta a borderourilor care contin drepturile salariale ce se vireaza in carduri;

f) Intocmirea, la cerere, a adeverintelor de venit;

g) Centralizarea viramentelor angajatului si angajatorului;

h) Depunerea declaratiei lunare privind contributia la fondul de asigurari sociale pentru salariatii din UMF la Casa judeteana de pensii;

i) Intocmirea declaratiilor lunare catre casele de asigurari sociale de sanatate si Agentia de ocupare a fortei de munca in conformitate cu normele acestora si la datele stabilite prin lege.

j)Intocmirea declaratiilor statistice lunare catre Directia judeteana de statistica, la datele stabilite prin lege.