BURSE 2021-2022

 BURSE DE MERIT

 

BURSE SOCIALE

 

CRITERII BURSE SOCIALE SEM II 2021-2022

MODEL DE CERERE

DECLARATIE DE VENIT

Adeverinta de venit, declaratia notariala, pentru dosarul de bursa sociala vor fi pe lunile DECEMBRIE 2021, IANUARIE 2022, FEBRUARIE 2022 pentru fiecare membru. 

Dosarele pentru acordarea burselor sociale vor fi depuse ÎN INTERVALUL 28.02.2022-10.03.2022

 

                                              ANUNT

 

TOTI STUDENTII CARE PRIMESC BURSE, AU OBLIGAŢIA DE A-ŞI DESCHIDE CONT LA UNA DIN BĂNCILE:

-          RAIFFEISEN BANK

-          BANCA TRANSILVANIA

-          ALPHA BANK

-          B.R.D.

B.C.R.

CONTUL IBAN, VA FI PE NUMELE STUDENTULUI BURSIER 

ACESTA SE VA TRIMITE SCANAT PE ADRESA DE MAIL nursing@umfcv.ro

 

 

 

 BURSE SEMESTRUL II 2020-2021

 

Raspuns contestatie burse

 

- In urma afisarii situatiei privind acordarea burselor pe semestrul al II-lea, an universitar 2020-2021, in data de 16.04.2021, a fost depusă o contestatie. In urma analizei contestaţiei, raspunsul este urmatorul: contestaţia este respinsă, iar Criteriile pe baza carora s-a stabilit acordarea burselor se gasesc in regulamentul de burse, prevederi generale, Articolul 8Fondurile de burse sunt repartizate la nivelul facultăţilor, anilor de studii, proporţional cu numărul studenţilor înmatriculaţi.

 

  

 

STUDENŢII POT CONTESTA, ÎN SCRIS, HOTĂRÂREA COMISIEI DE BURSE PE FACULTATE, ÎN TERMEN DE TREI ZILE LUCRĂTOARE DE LA AFIŞAREA LISTEI DE BURSIERI.

STUDENŢII AU OBLIGAŢIA DE A AVEA CONTURI DESCHISE LA UNA DIN BĂNCILE PARTENERE U.M.F. DIN CRAIOVA (B.R.D, ALPHA BANK, TRANSILVANIA, RAIFFEISEN) ŞI DE A ADUCE EXTRASUL DE CONT LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII ÎN TERMEN DE 3 ZILE LUCRĂTOARE DE LA AFIŞAREA LISTEI CU STUDENTII BURSIERI

 

AFIŞAT - 15.04.2021