Acasa Universitate Organizare Administratie Biroul Prevenţie şi Protecţie

Biroul Prevenţie şi Protecţie

         Şef Birou Prevenţie si Protecţie
         Ec. Moldoveanu Ion
         E-mail: moldoveanuumf@yahoo.com


 

       Biroul Prevenţie şi Protecţie este coordonat de un şef de birou, desfasurandu-şi activitatea in conformitate cu: Legea 319/2006(actualizată),- legea securitaţii şi sanataţii in muncă;  HG 1425/2006(actualizat), -  norme metodologice de aprobare a legii securitaţii si sanataţii in muncă; Legea 307/2006 (actualizată), -  apararea împotriva incendiilor; OMAI 163/2007(actualizat), - norme generale de apărare impotriva incendiilor; Legea 481/2004(actualizată),  - privind protecţia civilă; Ordin 712/2005 (actualizat), - aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgentă;  Ordin 158/2007(actualizat), - aprobarea Criterilor de performantă privind constituirea, incadrarea şi dotarea serviciilor pentru situaţii de urgentă; şi are urmatoarele atribuţii:

      a) Coordonarea directă a activitaţilor privind securitatea si sanatatea în muncă;

      b) Coordonarea directă a activitaţilor privind situaţiile de urgentă;

      c) Coordonarea si controlarea activitaţilor prind apararea împotriva incendiilor;

      d) Coordonarea si controlarea activitaţilor privind protecţia civilă.

 

       Biroul Prevenţie si Protecţie are in componentă urmatoarele structuri:

       a) Serviciul Intern de Prevenire si Protectie;

       b) Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgentă;

       c) Compartimentul de aparare împotriva incendiilor;

       d) Compartimentul de protecţie civilă.

       Raporturile Biroului Prevenţie si Protecţie  cu structurile administrative ale instituţiei :

Raporturi de subordonare:  este subordonat Rectorului UMFCV. si Directorului General Administrativ.                                                                                                                                   Raporturi de colaborare:  colaborează cu toate structurile academice si administrative ale Universităţii.