Biroul Achizitii Publice

Modele electronice necesare realizarii achizitiilor publice

 

a. Model referat necesitate

b. Instructiuni completare referat necesitate

c. Model memoriu tehnic-justificativ

d. Exemplu completare referat de necesitate

 

Model referat pentru intocmirea programului de achizitii 2022

 

Biroul achiziţii publice este condus de un sef de birou subordonat directorului de patrimoniu si are urmatoarele atributii:

a) Indeplinirea programului anual de achizitii;

b) Realizarea achizitiilor publice prin Sistemul Electronic de Achizitii publice;

c) Monitorizarea achizitiilor si dotarilor pe beneficiari: facultati, catedre, servicii,alte compartimente si pe surse de finantare;

d) Intocmirea notelor de fundamentare continand propuneri privind componenta comisiei de verificare a documentatiei, de evaluare a ofertelor pentru licitatie si a comisiei pentru evaluarea ofertelor pentru achizitii prin cerere de oferte de pret la nivelul institutiei;

e) Intocmirea documentelor necesare bunei desfasurari a procedurilor de achizitii publice (caietul de sarcini, anuntul de participare, anuntul de atribuire, nota de estimare a contractului de achizitie).