LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Igiena si ecologie

Descriere

Disciplina Igienă şi ecologie îşi începe activitatea didactică odată cu înfiinţarea, în anul 1999, sub conducerea domnului director dr. Florin Corniţescu, a Colegiului Universitar de Medicină (CUM) din structura UMF Craiova.

În cadrul învăţământului universitar pentru formarea asistenţilor medicali generalişti, disciplina a fost susţinută iniţial de cadre didactice asociate din rândul specialiştilor în domeniu. Din anul universitar 2002 – 2003, postul de cadru didactic la disciplină a fost ocupat de dr. Hurezeanu Adriana, medic primar igienă. Titularizarea sa ca şef de lucrări universitar are loc în anul 2007, după susţinerea tezei de doctorat. Aceeaşi activitate didactică a fost susţinută şi la filialele  Colegiului de la Piteşti, Tg. Jiu şi Drobeta – Turnu Severin.

Din anul 2008, CUM devine Facultate de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) în componenţa UMF Craiova, găzduind, din anul 2009, patru domenii de licenţă: asistenţă medicală, moaşe, balneofiziokinetoterapie şi tehnică dentară. În anul 2010, specializarea tehnică dentară va trece la Facultatea de Medicină dentară.

Pentru studenţii celor trei specializări ale FMAM, obiectivele disciplinei Igienă şi ecologie sunt de înţelegere a specificului disciplinei şi a caracteristicilor care o diferenţiază de celelalte discipline, de informare cu privire la legislaţia sanitară în vigoare pentru domeniul respectiv şi la modul de aplicare, de formare a bazei teoretice prin studierea ştiinţelor  înrudite (boli infecţioase, epidemiologie, sănătate publică, medicina muncii).

La finalizarea disciplinei, studenţii vor fi capabili să recunoască factorii din mediul de viaţă şi de activitate a populaţiei care ar putea reprezenta factori de risc pentru sănătate, să evalueze amploarea acestui risc şi impactul asupra stării de sănătate, să cunoască măsurile ce trebuie întreprinse pentru înlăturarea factorilor nocivi, diminuarea lor sau măcar limitarea acţiunii, să dobândească şi/sau să aprofundeze un mod de viaţă şi activitate civilizat şi sănătos, să identifice  factorii din mediul de viaţă şi activitate a comunităţilor, colectivităţilor şi familiei, a acelor factori cu risc în starea de sănătate a membrilor acestora şi, în limita posibilităţilor, înlăturarea sau diminuarea lor sau a efectelor lor, să educe  populaţia în sensul protejării mediului ambiant, să participe la astfel de acţiuni, să  educe populaţia în sensul unei vieţi sănătoase printr-un regim de viaţă, de activitate şi de alimentaţie echilibrat, igienic, să participe la evaluarea stării de sănătate a comunităţilor şi colectivităţilor.