LEGATURI
NOUTATI

Bibliografie

9.11.2012
Consultaţi bibliografia din pagina http://www.umfcv.ro/asistenta-medicala-generala,programa-disciplina-psihologie-general..

Psihologie generala

Descriere

 

Psihologia generală se studiază în anul 1 si are drept scop asimilarea informaţiilor despre structurile psihicului uman, fixarea şi aprofundarea unor noţiuni de baza din domeniul psihologiei pe care studentul le va întâlni şi cu care se va confrunta pe parcursul anilor de învăţământ ai FMAM.

 

Disciplinele cu a căror programă se corelează sunt Psihologia dezvoltării, Psihologie medicală, Sociologie medicală, Etică medicală, Ştiinţele Comportamentului, Psihiatrie, Anatomie, Fiziologie. Ele urmăresc formarea abilităţilor de comunicare eficientă cu pacientul şi stabilire a relaţiei terapeutice.

 

Obiectivele disciplinei sunt următoarele:

- explicarea principalelor legităţi privind fenomenele psihice;

- integrarea rolului diferitelor procese psihice şi reglatorii în sistemul personalităţii;

- operarea cu aceste informaţii în cadrul activităţilor de la seminar ce pot lua forma comentariilor, analizelor de caz sau lucrărilor aplicative;

- folosirea unui limbaj psihologic care să reflecte pregătirea specifică pentru profesia de asistent medical.