LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Psihologia dezvoltarii

Descriere

 

Psihologia dezvoltării se studiază în anul III şi se ocupă cu studierea etapelor de dezvoltare, de la naştere până la adolescenţă (0-20 ani). Scopul acestei discipline este acela de a forma abilităţile necesare asistenţilor medicali în lucrul cu pacienţii cu aceste vârste şi de a explica evoluţia psihicului uman.

 

Disciplinele cu a căror programă se corelează sunt Psihologia generală, Psihologia medicală, Sociologia medicală, Etica medicală. Ele urmăresc formarea abilităţilor de comunicare eficientă cu pacientul şi stabilire a relaţiei terapeutice.

 

Obiectivele disciplinei sunt următoarele:

- asimilarea principalelor legităţi privind dezvoltarea substructurilor psihicului uman pe perioada ciclului mare al copilăriei (0-20 ani);

- integrarea rolului educaţiei în procesul complex al dezvoltării;

- operarea cu aceste informaţii în cadrul activităţilor de la seminar ce pot lua forma comentariilor, analizelor de caz sau lucrărilor aplicative;

- formarea unui limbaj psihologic, care să reflecte asimilarea conţinuturilor programei şi să asigure pregătirea specifică pentru profesia de asistent medical.

 

Cerinţe obligatorii:

- toate prezenţele la activităţile practice

- prezența la minimum 70% din numărul total al cursurilor

 

Conform regulamentului instituției:

- prezența studenților este obligatorie la 70% din numărul total al cursurilor. Absențele la cursuri nu se recuperează, ceea ce înseamnă că, pentru a avea dreptul să intrați în examen, va trebui să le recuperați anul următor

toate absenţele de la activitățile practice se recuperează. Va exista o perioadă de recuperări la finalul seminariilor (urmăriţi secţiunea anunţuri din dreapta)

- nu este permisă prezentarea la activitățile practice cu alte grupe decât cea de care aparțineți decât cu cerere aprobată de decanul facultății.

 

Materialele sunt redactate de Conf. Univ. Dr. Ioan ANDRONIC şi Lect. Univ. Dr. Florina NECHITA. Vă rugăm să nu le republicaţi pe net şi să le transmiteţi numai colegilor dumneavoastră de an.