LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Fiziologie normala si patologica

Descriere

 

Obiectivul general al disciplinei

Obiective generale; la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

§        să orienteze studentul vederea unei bune înţelegeri a fenomenelor fiziologice ce au loc în organismul uman

§        să evalueze comparativ  fenomenele normale  şi cele patologice

§        să-şi însuşească noţiuni legate de mecanismele unor boli reprezentative pentru fiecare aparat în parte.

§        să solicite gândirea studentului în formarea unui raţionament ştiinţific corect

§        realizarea  unei baze solide de noţiuni ce vizează atât normalul cât şi patologicul, un punct de plecare pentru o conduită corectă în practica medicală.