Acasa Facultati Discipline Asistenta medicala generala Fise Discipline, Programe analitice
LEGATURI
NOUTATI

PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 2 FMAM

4.05.2010
PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 2 FMAM POATE FI ACCESAT DIN IMAGINEA ATASAT..

PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 1 FMAM

4.05.2010
PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 1 FMAM POATE FI ACCESAT DIN IMAGINEA ATASAT..

Fise Discipline, Programe analitice- disciplina Asistenta medicala generala

Descriere

 

INFORMAŢII UTILE CARE POT FI AFLATE PRIN ACCESAREA FIŞEI DISCIPLINEI

 

Date generale

Denumirea disciplinei

Anul şi semestrul de studiu al acesteia

Catedra în cadrul căreia se regăseşte

Specializarea FMAM undeste predată disciplina

Profilul disciplinei

Tipul de evaluare finală

Regimul disciplinei

Numărul de credite

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ defalcat pe curs/LP/stagii/seminar/proiect

Total ore din planul de învăţământ

Total ore de studiu individual

Titularul disciplinei

 

Obiectivele disciplinei

Obiective generale

Obiective specifice

 

Discipline cu a căror programă se corelează

 

Conţinutul cursului şi aplicaţiilor practice – Programa analitică

 

Bibliografie

 

Ponderea în notare a diverselor forme de evaluare didactică pentru  stabilirea notei finale

 

Estimarea timpului total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual ce trebuie îndeplinite de către student