ID-711

Etape

 

I Stabilirea Modului De Derulare A Proiectului, A Planului De Lucru A Achizitiilor Necesare; Selectarea Subiectilor Pentru Studiu Si Initierea Constituirii Loturilor De Studiu Si Pregatirea Activitatilor Din 2008 ( 3 luni )

Obiective


Activitati

A 1.1.1 Achizitionarea infrastructurii de cercetare necesare desfasurarii proiectului
A 1.2.1 Initierea includerii subiectilor in studiu pe baza criteriilor de includere/excludere si inregistrarea datelor personale (antecedente personale patologice si heredocolaterale)
A 1.2.2 Inregistrarea inaltimii greutatii pacientilor si calculul indicelui de masa corporala
A 1.2.3 Efectuarea testului de toleranta orala la glucoza cu 75 g glucoza la subiectii nediabetici si pregatirea activitatilor din 2008
A 1.2.4 Initierea constituirii loturilor de studiu pe baza indicelui de masa corporala si a testului de toleranta orala la glucoza

II Definitivarea Loturilor De Studiu Si Identificarea Polimorfismelor CNR1 Inregistrate In Baza De Date Genetice: 1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G; Stabilirea Daca Polimorfismele Genei CNR1-1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G, ( 10 luni )

Obiective


Activitati

A 2.1.1 Continuarea includerii subiectilor in studiu pe baza criteriilor de includere/excludere si inregistrarea datelor personale(antecedente personale patologice si heredocolaterale)
A 2.1.2 Inregistrarea inaltimii, greutatii pacientilor si calculul indicelui de masa corporala
A 2.1.3 Efectuarea testului de toleranta orala la glucoza cu 75 g glucoza la subiectii nediabetici.
A 2.1.4 Definitivarea celor 4 loturi pe baza indicelui de masa corporala si a testului de toleranta orala la glucoza
A 2.1.5 Efectuarea de stagii de documentare-cercetare in cadrul domeniului temei de cercetare
A 2.1.6 Genotiparea prin metode directe a 5 polimorfisme din gena CNR1-1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G
A 2.2.1 Evaluarea IR: dozarea insulinemiei si glicemiei a jeun si calculul indicelui HOMA-IR
A 2.2.2 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare
A 2.2.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului: participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de materiale destinate publicarii in reviste de specialitate
A 2.3.1 Evaluarea insulinosecretiei : dozarea insulinemiei si glicemiei a jeun si calculul indicelui HOMA-%B
A 2.3.2 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare
A 2.3.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului: participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de materiale destinate publicarii in reviste de specialitate

III Stabilirea Daca Polimorfismele Genei CNR1- 1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G-, Confera Risc Crescut De Dezvoltarea Dislipidemiei; Evaluarea Corelatiei Polimorfismelor Genei CNR1- 1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G-, Cu Obe ( 12 luni )

Obiective


Activitati

A 3.1.1 Dozare colesterol total,HDL colesterol, trigliceride si calculare LDL colesterol folosind ecuatia Friedewald
A 3.1.2 Efectuarea de stagii de documentare-cercetare in cadrul domeniului temei de cercetare
A 3.1.3 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare
A 3.1.4 Comunicarea rezuktatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului : participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de materiale destinate publicarii in reviste de specialitate
A 3.2.1 Analiza parametrilor antropometrici (greutate, inaltime, circumferinta abdominala, circumferinta sold, a indicelui de masa corporala si indicelui talie/sold) si stabilirea tipului de obezitate- abdominala sau totala
A 3.2.2 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare
A 3.2.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului:participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de material;e destinate publicarii in reviste de specialitate
A 3.3.1 Dozare adiponectina si leptina
A 3.3.2 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare
A 3.3.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului:participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de material;e destinate publicarii in reviste de specialitate

IV Identificarea De Noi Polimorfisme Ale Genei CNR1 Prin Scanarea Unei Secvente De 1000 Bp Din Gena CNR1; Evaluarea Corelatiei Noilor Polimorfisme Ale Genei CNR1, Identificate Prin Scanarea Unei Secvente De 1000 Bp Din Gena CNR1, Cu Fenotipul Metabolic S ( 11 luni )

Obiective


Activitati

A 4.1.1 Scanarea unei regiuni de 1000 bp din secventa genei CNR1 in vederea identificarii de noi polimorfisme
A 4.1.2 Analiza si prelcrarea statistica a datelor intermediare
A 4.1.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului: participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale
A 4.2.1 Analiza corelatiei noilor polimorfisme ale CNR1 cu IR, DZ tip2, obezitatea, DLP, insulinosecretia
A 4.2.2 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului:participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de materiale destinate publicarii in reviste de specialitate
A 4.3.1 Prelucrarea statistica a datelor finale si interpretarea rezultatelor
A 4.3.2 Valorificarea rezultatelor finale ale studiului
A 4.3.3 Prezentarea rezultatelor proiectului si a Raportului Final al Proiectului