ID-566

Echipa

 
  • Prof. Univ. Dr. Roşu Anca - Director proiect
  • Conf. Univ. Dr. Mărgăritescu Claudiu - Membru
  • Prof. Univ. Dr. Avramescu Carmen - Membru
  • Asist. Univ. Drd. Muşetescu Anca Emanuela - Membru
  • Asist. Univ. Drd. Ene Marius Florinel - Membru
  • Asist. Univ. Drd. Stepan Alex Emilian - Membru