CANREGOLT

Echipa

 
 • Prof. Univ. Dr. Bădulescu Florinel - Director proiect
 • Conf. Univ. Dr. Melinte Vasile - Membru
 • Conf. Univ. Dr. Prejbeanu Ileana - Responsabil proiect
 • Asist. Univ. Dr. Dinescu Sorin Nicolae - Membru
 • Asist. Univ. Drd. Dragomir Manuela - Membru
 • Asist. Univ. Drd. Lascu Casian - Membru
 • Medic specialist igienă Dinescu Venera Cristina - Membru
 • Prep. Univ. Drd. Schenker Michael - Membru
 • Medic rezident Schenker Irena - Membru
 • Şef lucrări Dr. Georgescu Daniel - Membru
 • Şef lucrări Dr. Badea Petrică - Membru