811/2014

Rezumat

  Titlul proiectului: Investigatii clinice, paraclinice si genetice in hepatitele cronice
Director proiect: Conf. Univ. Dr. Aurelia Enescu
Durata: 28 luni (01.08.2014-30.11.2016)
Suma pe etape:
-anul I 3000 (cheltuieli materiale si dotari 2400; cheltuieli indirecte 600)
-anul II 3000 (cheltuieli materiale si dotari 2400; cheltuieli indirecte 600)
-anul III 4000 (cheltuieli materiale si dotari 3200; cheltuieli indirecte 800)
Obiective si activitati:
Obiectivul general al proiectului identificarea unei strategii bazata pe investigatii clinice, paraclinice si genetice care sa ajute la un diagnostic precoce al hepatitei cronice etanolice, cu scopul reducerii absenteismului, cresterii eficacitatii muncii, cresterea confortului angajatilor la locul de munca prin imbunatatirea conditiilor de munca si luarea unor masuri de protectie pentru angajati.
Anul I se vor elabora protocoalele de lucru pentru selectarea si includerea pacientilor; va fi efectuat un amplu studiu bibliografic si de analiza a datelor stiintifice legate de hepatitele cronice etanolice.
Anul II vor fi examinati 150 angajati care se vor imparti in 2 loturi (un lot cu afectare hepatica cauzata de consumul de alcool si un lot de subiecti de control). Vor fi colectate probe de sange si vor fi efectuate analize de laborator care tintesc functia hepatica (GOT,GPT,ᵧGT,teste de coagulare,dar si HLG,VSH,proteina C,fibrinogen). De asemenea se va determina polimorfismul genei PNPLA3 prin reactia Real Time PCR.
Anul III se vor realiza corelatii si asocieri intre parametrii studiati si rezultatele investigatiilor clinice, paraclinice si genetice, cu stabilirea celor semnificative statistic si teste statistice si intervale de incredere. In final se vor elabora concluzii.