811/2014

Echipa

 
  • doctorand Cucu Mihai - membru
  • postdoctorand Enescu Anca Stefania - membru
  • Sef lucrari dr Ioana Mihai - membru
  • Sef lucrari dr Burada Florin - membru
  • Conf.Univ.dr Enescu Aurelia - director