628

Etape

 

ETAPA I ( 2010-2011 )

Obiective


Activitati

-stabilirea loturilor de studiu pe categorii de afectiuni
-stabilirea metodelor de studiu:clinice,ecografice,analiza ocluzala computerizata,analize biochimice
-realizarea unei fise de evidenta clinica prin care se monitorizeaza pe toata durata studiului loturile de pacienti
-crearea unei baze de date electronice care sa ne permita prelucrarea statistica a tuturor datelor clinice si paraclinice
-inceperea activitatii de cercetare
-intocmirea raportului anual de activitate

ETAPA II ( 2011-2012 )

Obiective


Activitati

-achizitionarea de materiale si reactivi
-continuare investigatii clinice
-efectuarea studiilor privind echilibrarea ocluzala
-efectuarea studiilor privind variatiile PH ului salivar
-efectuarea studiilor privind determinarea concentratiei elementelor chimice ce intra in compozitia unui anumit aliaj utilizat in realizarea unui aparat gnatoproteic
-efectuarea studiilor privind modificarile morfopatologice ale tesuturilor implicate direct in reabilitarea gnatoproteica
-corelarea datelor clinice cu cele paraclinice
-intocmirea raportului final de activitate