57

Echipa

 
  • Sef lucrari dr. Ionovici Nina - membru proiect
  • Sef lucrari dr. Dinescu Venera Cristina - membru proiect
  • Sef lucrari dr. Dragomir Iuliana Manuela - membru proiect
  • Sef lucrari dr. Golli Andreea Loredana - membru proiect
  • Conf. univ. dr. Ghelase Stefan Mugurel - Director proiect