48

Echipa

 
  • Sef lucrari univ. dr. Ileana Marinescu - Director proiect
  • Prof. univ. dr. Laurentiu Mogoanta - membru proiect
  • Sef lucrari univ. dr. Carmen Aurelia Mogoanta - membru proiect
  • Conf. univ. dr. Cristina Jana Busuioc - membru proiect