45PCCDI

Etape

 

Continuarea Validarii Constructului Organic Biodegradabil Dezvoltat In Proiect Prin Studii In Vivo ( 01/01/2021 - 31/05/2021 )

Obiective

Documentatie stiintifica
Definitivarea elaborarii modelelor experimentale

Activitati

4.1 Definitivarea evaluarii comparative a proceselor de regenerare a pielii dupa leziuni cutanate (plagi si arsuri) la animalele tratate cu hidrogel cu exosomi si nanoparticule, comparativ cu animale netratateIndicatori de realizare:
Definitivare studiu asupra proprietăților hidrogelului comparativa pe loturi de animale

4.2 Continuarea evaluarii histologice si imunohistochimice a proceselor de regenerare cutanata la animalele cu plagi si arsuri, tratate cu hidrogel cu exosomi si nanoparticule, comparativ cu animale netratateIndicatori de realizare:
Definitivare raport asupra proprietăților hidrogelului in procesul de regenerare cutanata

4.3 Diseminarea rezultatelor de cercetare obtinute in cadrul proiectuluiIndicatori de realizare:
Publicarea a cel puțin 2 lucrări științifice Ón reviste cotate ISI, cu factor de impact.

4.4 Actualizarea paginii de web a proiectului si a platformei ERRISIndicatori de realizare:
Documentatie aferenta produsului informatic

Selectarea Exozomilor Cu Cea Mai Ridicata Capacitate De Regenerare Cutanata Si Sintetizarea Unui Construct Organic Biodegradabil Cu Proprietati Antibacteriene Pe -baza De Exosomi, Nanoparticule Organice Antibacteriene Si Polimeri (fibrina) Pentru Tratamen ( Ianuarie-Decembrie 2019 )

Obiective

Tehnologie de obtinere hidrogel

Activitati

2.1 Evaluarea comparativa a proprietatilor terapeutice ale exosomilor derivati din BM-MSC versus Ad-MSC asupra celulelor pielii si asupra angiogenezei in conditii patologice, i.e. hiperglicemie, hipoxie, etc.

2.2 Evaluarea comparativa a efectului exosomilor eliberati de BM-MSC versus Ad-MSC asupra fenotipului fibroblastilor cheloizi, implicati in formarea cicatricilor si selectarea exozomilor cu cea mai ridicata capacitate de regenerare cutanata

2.3 Standardizarea tehnologiei de obtinere a unui hidrogel biodegradabil natural (fibrina) in vederea obtinerii unui construct in care sa fie inglobati exosomii si nanoparticulele

2.4 Testarea stabilitatii constructului din punct de vedere al capacitatii de mentinere a nanoparticulelor organice si exosomilor inglobati in hidrogel

2.5 Caracterizarea constructului prin Microscopie Electronica Criogenica

2.6 Evaluarea proprietatilor reparatorii ale constructului format din hidrogel organic cu exosomi si nanoparticule inglobate, asupra celulelor epiteliale in vitro

2.7 Elaborarea modelului in vivo de leziune cutanata (arsuri tegumentare de gardul III; plagi cutanate, cictrici posoperatorii, cicatrici postarsura)

2.8 Diseminarea rezultatelor de cercetare obtinute in cadrul proiectului

Standardizarea Tehnologiilor De Obtinere Si Caracterizare A Celulelor Care Vor Fi Utilizate In Proiect: Keratinocite, Fibroblasti, Celule Stromale Mesenchimale (MSC), A Exozomilor Precum Si A Nanoparticulelor Antibacteriene ( Aprilie-Decembrie 2018 )

Obiective

Protocoale experimentale
Rapoarte de caracterizare;
Rapoarte experimentale.

Activitati

A1.1 Recoltarea de fragmente de piele si țesut celular subcutanat uman pentru extragerea de MSC, fibroblaste și keratinocite

A1.2 Standardizarea protocolului de recoltare si izolare a celulelor epiteliale si a fibroblastelor umane

A1.3 Caracterizarea comparativa a MSC umane izolate din surse diferite (maduva osoasa - BM- MSC - versus tesut adipos subcutan - Ad-MSC) din punct de vedere al potentialului de diferentiere

A1.4 Sinteza si caracterizarea din punct de vedere fizico-chimic si biologic a nanoparticulelor de chitosan si variatii ale acestora cu un continut redus de argint

A1.5 Elaborarea protocolului pentru testarea pe culturi microbiene a proprietatilor nanoparticulelor de chitosan

A1.6 Caracterizarea exosomilor prin Microscopie Electronica Criogenica

A1.7 Studiul comparativ al capacitatii BM-MSC si Ad-MSC de a produce si elibera exosomi (cantitate, compozitie)

A1.8 Obtinerea unei surse perpetue de exosomi terapeutici prin imortalizarea MSC (supraexprimarea telomerazei)

A1.9 Evaluarea comparativa a efectelor antibacteriene a nanoparticulelor de chitosan si variatii ale acestora cu un continut redus de argint pe culturi microbiene standardizate si pe culturi microbiene rezistente la antibiotice

A1.10 Evaluarea efectelor chitosanului si variatii ale acestora cu un continut redus de argint asupra metabolismelor, prin injectii intraperitoneale la animalul de experienta

A1.11 Diseminarea rezultatelor de cercetare obtinute in cadrul proiectului si lansarea paginii web a proiectului

Validarea Constructului Organic Biodegradabil Dezvoltat In Proiect Prin Studii In Vivo ( Ianuarie-Decembrie 2020 )

Obiective

Documentatie stiintifica
Elaborare modele experimentale

Activitati

A3.1 Elaborarea protocolului de aplicare a constructului organic biodegradabil pe leziunile cutanate (plagi si arsuri) pe animalele de laborator

A3.2 estarea pe model animal cu leziuni cutanate (plagi si arsuri) a constructului organic biodegradabil - hidrogel cu exosomi si nanoparticule inglobate pentru studuiul comparativ al efectelor.

A3.3 Evaluarea comparativa a proceselor de regenerare a pielii dupa leziuni cutanate (plagi si arsuri) la animalele tratate cu hidrogel cu exosomi si nanoparticule, comparativ cu animale netratate

A3.4 Evaluarea histologica si imunohistochimica a proceselor de regenerare cutanata la animalele cu plagi si arsuri, tratate cu hidrogel cu exosomi si nanoparticule, comparativ cu animale netratate

A3.5 Diseminarea rezultatelor de cercetare obtinute in cadrul proiectului

A3.6 Depunerea unei cereri de brevet national

A3.7 Actualizarea paginii de web a proiectului si a platformei ERRIS