244/2019

Echipa

 
  • Sef lucrari univ. dr. Moraru Iren - Director proiect
  • Sef lucrari univ. dr. Rica Radu - membru proiect
  • Prof. univ. dr. Tuculina Mihaela - membru proiect
  • Prof. univ. dr. Manolea Horia - membru proiect
  • Conf. univ. dr. Diaconu Oana - membru proiect
  • Sef lucrari univ. dr. Gheorghita Lelia - membru proiect
  • Asist. univ. dr. Rica Ana Maria - membru proiect
  • Doctorand Gheorghe Anca - membru proiect
  • Doctorand Farcas Berechet Cristina - membru proiect