15/2016

Echipa

 
  • doctorand Dragusin Roxana - membru proiect
  • doctorand Florea Maria - membru proiect
  • doctorand Cucu Mihai - membru proiect
  • Doctorand Streata Ioana - membru proiect
  • Sef lucrari dr. Diaconu Radu - membru proiect
  • Sef lucrari dr. Iliescu Dominic - membru proiect
  • Prof. univ. dr. Niculescu Carmen Elena - membru proiect
  • Conf. univ. dr. Stanescu Georgeta Ligia - Director proiect