1054

Echipa

 
  • Prof. univ. dr. Chiutu Luminita - membru proiect
  • Conf. univ. dr. Calina Cornelia Daniela - membru proiect
  • Sef lucrari dr. Anghelina Florin - Director proiect