Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2020

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

 

 

ŞERBAN M. ANDA MARIANA (BRAŞOVEANU) (CV)

.. . .. .2020

orele .. .00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

 

ASOCIERI MEDICAMENTOASE ÎN HTA *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANDREI ADRIAN TICA 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  VALENTIN CÎRLIG (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr CORNELIU CRISTIAN GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr CAMELIA CRISTINA DIACONU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ADRIAN TASE (cv)

Universitatea din Piteşti

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

engleză

 

 

 

 

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

 

GOFIŢĂ M. CRISTINA - ELENA (CV)

.. . .. .2020

orele .. .00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

Sindromul dureros regional

complex – atitudine diagnostică

și terapeutică *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANANU FLORENTIN VREJU 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  PAULINA LUCIA CIUREA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  ILEANA CLAUDIA MIHAILOV (CV)

Universitatea ‘’Ovidius’’ din Constanţa

4. Conf. univ. dr LIANA MARIA CHICEA (CV)

Universitatea ‘’Lucian Blaga’’ din Sibiu

5. Conf. univ. dr ANCA EMANUELA MUŞETESCU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

engleză

 

 

 

 

  

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

  

SURUGIU D. ROXANA (cv)

.. . .. .2020

orele  .. .00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

MODULAREA FARMACOLOGICĂ A RĂSPUNSULUI ANGIOGENETIC ȘI MICROGLIAL DUPĂ ACCIDENTE VASCULARE ÎN MODEL ANIMAL *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  AUREL POPA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  LEON ZĂGREAN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucuresti

4. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr BOGDAN AMUZESCU (cv)

Universitatea din Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

engleză

 

 

 

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

   

AL KRAYEM NAWAF (cv)

.. . .. .2020

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

OPTIMIZAREA RĂPSUNSULUI OVARIAN ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE FERTILIZARE IN VITRO LA PACIENTELE CU REZERVĂ OVARIANĂ SCĂZUTĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr DOMINIC GABRIEL ILIESCU 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  MIHAI BRĂILA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  BOGDAN MARINESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucuresti

4. Prof. univ. dr RADU VLĂDĂREANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucuresti

5. Prof. univ. dr ANCA PĂTRAŞCU (cv)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

engleză

 

 

 

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

   

COTOI E. IOANA ADINA (TECUŢĂ-BUŞOI) (CV)

.. ... 2020

orele .. .00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

APRECIEREA CREȘTERII ȘI DEZVOLTĂRII CRANIO-FACIALE PRIN METODE ANTROPOMETRICE ȘI RADIOLOGICE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  IOANA ANDREEA GHEONEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  GHEORGHE IANA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CONSTANTIN ZAHARIA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr SIMONA BONDARI (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

engleză

 

 

 

 

  

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

  

CUŢĂ C. SINETA CRISTINA                (FIRULESCU) (CV)

.. . .. .2020

orele ...00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

SEMNIFICAȚIA DIAGNOSTICĂ

ȘI PROGNOSTICĂ A PROFILULUI CLINIC ȘI IMUNOLOGIC ÎN SINDROAMELE OVERLAP *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr ANANU FLORENTIN VREJU 

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr  PAULINA LUCIA CIUREA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3Prof. univ. dr  ILEANA CLAUDIA MIHAILOV (CV)

Universitatea ‘’Ovidius’’ din Constanţa

4. Conf. univ. dr LIANA MARIA CHICEA (CV)

Universitatea ‘’Lucian Blaga’’ din Sibiu

5. Conf. univ. dr ANCA EMANUELA MUŞETESCU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

engleză

 

 

 

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA