Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2018

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

 

   

 

CRIŞU M. MIHAELA (VĂTU) (CV)

13.12.2018

orele 10.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

ASPECTE ETIOPATOGENICE ÎN UZURA DENTARĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

Reprezentant I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr VERONICA MERCUŢ (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr NORINA CONSUELA FORNA (CV)

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Prof. univ. dr SANDA MIHAELA POPESCU (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr DRAGOŞ LAURENŢIU POPA (CV)

Universitatea din Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

      *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA