Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2018

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

   

  

STOENESCU A.A. VICTOR - EMANUEL (CV)

15.03.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

POTENŢIALUL MALIGN AL PATOLOGIEI ENDOMETRIALE ÎN PRE- ŞI POSTMENOPAUZĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr RADU VLĂDĂREANU  (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA