Teme abordate01.Ce este Învăţământul Asistat de Calculator - IAC? Diferite tipuri de instruire asistată de calculator (computer based learning, computer assisted training, computer assisted testing, simulare)

 

02.Calculatorul ca sursă de informare (cărţi, cursuri, atlase etc.)

 

03.Exerciţii asistate de calculator / testarea asistată de calculator. Tipuri şi exemple

 

04.Realizarea de materiale didactice cu ajutorul calculatorului. Pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

 

05.Beneficiile elementelor multimedia pentru IAC. Prelucrarea de imagini, fişiere audio si video

 

06.Instrumente software pentru managementul cursurilor

 

07.Software educaţional în medicină

 

08.Sisteme expert - ce sunt si ce cum poate beneficia de ele IAC

 

09.E-learning – platforme software care s-au impus

 

10.Internet-ul ca sursa de informaţii. Biblioteci virtuale on-line. Index-uri bibliografice. ISI

 

11.Comunicare on-line. E-mail, grupuri de utilizatori, forumuri, chat, videoconferinţe

 

12.E-health. Telemedicina

 

13.Particularităţi pedagogice ale IAC. Instruirea programată

 

14.Rolul instructorului în IAC. Proiectarea şi organizarea activităţii didactice

 

15.Evaluarea eficienţei IAC. Comparaţie cu metodele didactice tradiţionale