LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Tehnologia puntilor dentare

Descriere

   De la înființarea Specializării – Tehnică Dentară – în anul II pe semestrul 1 este predată Tehnologia Protezelor Totale. Cursul este predat de ef lucrări Dr. Coles Evantia.

  Obiectivele disciplinei. Perfecţionarea deprinderilor în realizarea tehnologiei punţilor dentare, cunoaşterea tuturor fazelor clinice şi de laborator ce trebuie parcurse în realizarea punţilor dentare, dobândirea abilităţilor de execuţie a fazelor tehnice în vederea realizării punţilor dentare.

  Obiective specifice. La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă) să recunoască tipurile de proteze fixe pluridentare utilizate pentru refacerea morfologiei arcadelor dentare, să cunoască etapele clinico-tehnice necesare pentru obţinerea acestor proteze, să deţină abilităţile necesare confecţionării unei punţi dentare, conform tehnicilor de laborator necesare şi evitarea erorilor în cadrul procesului tehnologic.

    Programa analitică cuprinde cursuri de 3 ore pe săptămână şi stagiu de laborator de 10 ore pe săptămână, care se desfăşoară pe parcursul semestrului doi al anului doi de studiu.