LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Tehnologia protezelor partiale mobilizabile scheletate

Descriere

 

Disciplina de Tehnologie a protezei parțiale mobilizabile scheletate s-a înfiinţat 2010, în cadrul programului de studii Tehnică dentară, care şi-a început activitatea în cadrul Facultaţii de Medicină Dentară Craiova, secţie înfiinţată în anul 2008 și acreditată în anul 2012.

ÎN PREZENT:

Sediul disciplinei de Tehnologie a protezei parțiale mobilizabile scheletate se află etajul trei al clădirii vechi din bulevardul Petru Rareș nr.2-4, clădire care aparţine Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova.

Colectivul disciplinei este format din profesor universitar dr. Scrieciu Monica, coordonator al disciplinei, asistent universitar Găman Simina, drd Voicu Mihaela și tehnician demonstrator Opri Mircea.

Baza materială a Disciplinei de Tehnologie a protezei parțiale mobilizabile scheletate este reprezentată de: a) trei săli cu mede delucru pentru tehnică dentară; b) trei săli dotate cu aparatura necesară desfăşurării activităţilor demonstrative şi practice pentru studenţii anului III de la programul de studiu tehnică dentară; c) două săli de cursuri dotate cu videoproiector, ecrane și flip-chart-uri situate la etajul 3 al clădirii extensie; d) materiale iconografice şi demonstrative.

Obiective generale:

- dobândirea de noţiuni, cunostinţe, aptitudini, comportamente, atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii medicale în domeniul tehnologiei protezei parţiale mobilizabile.

- însuşirea valorilor eticii medicale şi umane şi dezvoltarea de abilităţi de a lucra în echipă

-realizarea concordanţei între calităţile profesionale ale viitorului tehnician şi cerinţele pacienţilor 

- găsirea celor mai eficiente căi şi mijloace de organizare a activităţii în cadrul Laboratorului de Tehnică Dentară, dotat conform standardelor în vigoare

- realizarea de corelaţii precise între obiectivele educaţionale ale cursului de Proteză  parţială mobilizabilă şi experienţa educaţională anterioară, acestea constituind baza ştiinţifică a noilor performanţe pe care studenţii trebuie să le dobândească

- evaluarea performanţelor studenţilor prin măsurarea continuă, periodică şi finală a competenţelor cu privire la nivelul de cunosţinţe, abilităţi, aptitudini, comportamente şi valori

- cunoaşterea obiectivelor educaţionale ale cursului de Proteză parţială mobilizabilă de către studenţi şi de către toti factorii implicaţi în procesul educaţional, pentru a-şi asuma responsabilităţile ce le revin.

Obiective specifice:

-  însuşirea noţiunilor provind etiologia şi semnele clinice ale edentaţiei parţiale

- însuşirea cunoştinţelor necesare dentist privind elementele componente ale protezelor parţiale scheletate: conectori principali, sisteme de menţinere, sprijin şi stabilizare, şei protetice, arcade dentare artificiale

- dobândirea noţiunilor necesare privind principiul biomecanic al edentaţiei parţiale cu ajutorul protezelor parţiale scheletate:

- asimilarea cunoştinţelor privind etapele tehnologice de realizare a protezelor scheletate: obţinerea modelului de studiu şi diagnostic şi analiza acestuia la paralelograf, obţinerea modelului funcţional, pregătirea modelului funcţional în vederea duplicării, duplicarea modelului funcţional şi realizarea modelului refractar, design-ulprotezei parţiale scheletate, machetarea componentei metalice a protezei scheletate, ambalarea componentei metalice a protezei scheletate, realizarea componentei metalice a protezei, dezambalarea, prelucrarea şi finisarea componentei metalice a protezei scheletate, adaptarea pe modelul funcţionala componentei metalice a protezei scheletate, transferul relaţiilor intermaxilare pe simulator, macheta componentei acrilicea protezei parţiale scheletate, transformarea machetei cu dinţi în protezeă finită, reoptimizarea protezelor scheletate, sisteme speciale de menţinere, sprijin şi stabilizare

Discipline cu care se corelează: Propedeutică şi Semiologie Dentară, Materiale Dentare, Ocluzologie, Proteze  dentare fixe, Edentaţie totală - proteză dentară mobilă

Programa analitică cuprinde cursuri de 2 ore pe săptămână şi lucrări practice de 6 ore pe săptămână, care se desfăşoară pe parcursul întregului an universitar.

Activitatea disciplinei include prezentarea de referate asupra cazurilor clinice complexe tratate de către studenţi, participarea la congrese, conferinţe şi simpozioane cu lucrări ştiinţifice, publicarea de articole în reviste de prestigiu, publicarea de manuale pentru uzul studenţilor şi de monografii, participarea la organizarea Congresului de Medicină Dentară al Facultăţii în anul 2009, participarea la realizarea de proiecte de cercetare în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară.