LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Reabilitare orala complexa - clinica si tehnologie

Descriere

   În cadrul specializării Tehnică Dentară, în anul III este predată disciplina de Reabilitare orală complexă - clinică si tehnologie. Cursul este predat de ef lucrări Dr. Iliescu Alexandru Andrei. 

    Obiective generale. Dezvoltarea capacităţilor de integrare a etapelor de laborator în cadrul planului de tratament de reabilitare orală complexă. Însuşirea abilităţilor de comunicare şi lucru în echipă cu medicul dentist.

  Obiective specifice. La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă): Însuşirea metodologiei de integrare a etapelor de laborator în cadrul reabilitării orale complexe. Dobândirea abilităţilor de comunicare cu medicul dentist în vederea obţinerii unor restaurări protetice care să respecte principiile biofuncţionale şi de reabilitare a aparatului dento-maxilar. Dobândirea abilităţilor de respectare a criteriilor de realizare a restaurărilor protetice în reabilitarea orală complexă, individualizate în funcţie de cazul clinic, cu evitarea erorilor şi iatrogeniilor.

   Competente specifice. La finalizarea cursului studentul va deţine următoarele competenţe: să-şi dezvolte capacităţile de integrare a etapelor de laborator în cadrul planului de tratament de reabilitare orală complexă, să-şi însuşească obiectivele şi conceptele de reabilitare orală complexă si să stăpânească cunoştinţele necesare pentru reabilitarea orală individualizată.

    Competenţe tehnice sau profesionale: să dobândească abilităţile de respectare a criteriilor de realizare a restaurărilor protetice în reabilitarea orală complexă, individualizate în funcţie de cazul clinic, cu evitarea erorilor şi iatrogeniilor.