LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Protetica dentara

Descriere

       Disciplina 'Protetică dentară' este inclusă în planurile de învățământ ale programului de studii Tehnică dentară în anul I şîşi propune însusirea de către studenţi a noţiunilor generale referitoare la edentaţia parţială, la posibilitatea de a concepe cel mai bun plan de tratament pentru diverse forme clinice de edentaţie parţială redusă, la dobândirea noţiunilor legate de realizarea prin procedee tehnologice specifice în cabinetul stomatologic și în laboratorul de tehnică dentară a majoritătii protezelor fixe unitare și parțiale.

            La finalizarea cursurilor de pe primul semestru, studentul(a) va fi capabil(ă) să recunoască toate semnele obiective şi subiective ale edentaţiei parţiale putând stabili un diagnostic corect de edentaţie parţială, să realizeze clasificarea edentaţiei parţiale, să realizeze clasificarea protezelor partiale fixe și să cunoască cele mai frecvente tipuri de punţi, să cunoască modalităţile de tratament în edentaţia parţială, să cunoască etapele clinice si de laborator parcurse în realizarea tratamentului protetic prin punţi dentare prin studiul amanunțit al realizării prin etape alternative cabinet-laborator al protezelor partiale fixe şi să asimileze principiile de baza în alegerea elementelor de agregare și a corpului de punte, a materialelor utilizate în tratamentul edentației parțiale.

       La finalizarea cursurilor de pe cel de-al doilea semestru, studentul trebuie să fi dobândit cunoştinţe teoretice cu privire la examenul clinic, formularea diagnosticului de edentație totală şi elaborarea planului terapeutic în corelaţie cu aspectele clinice particulare cazului clinic respectiv, să fi dobândit cunoştinţe teoretice în ceea ce privește totalitatea fazelor clinice şi de laborator ce trebuie parcurse în realizarea protezei totale, să fie capabil(ă) să examineze modelele preliminare cu edentaţie totală pentru a evidenţia atât elementele pozitive ale câmpului protetic cât şi cele negative, să cunoască elementele componente ale lingurii individuale și utilizarea ei, să cunoască elementele componente ale șablonului de ocluzie și utilizarea lui, să cunoască regulile generale și speciale de montare ale dinților, să cunoască obiectivele urmărite la proba machetei în cavitatea orală.

     Colectivul actual al disciplinei este format din Prof. Univ. dr. Mercuţ Veronica, Sef lucrări. Dr. Dăguci Luminiţa și Asist. Univ. Dr. Florescu Allma-Maria.