LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Notiuni de ortodontie si tehnologia realizarii aparatelor ortodontice

Descriere

 Disciplina Noțiuni de ortodonție și tehnologia realizării aparatelor ortodontice din cadrul specializării Tehnică Dentară a Facultății de Medicină Dentară Craiova a fost înființată începând cu  anul universitar 2011-2012, sub denumirea  Noțiuni de tehnică ortodontică.

Între 2011 și 2015 disciplina (constând dintr-un curs de 2 ore și un stagiu practic de 3 ore) s-a adresat studenților anului II, s-a desfășurat pe parcursul semestrului II și a fost condusă de șef lucrări și ulterior conferențiar universitar dr. Ionela Teodora Dascălu.

Începând cu anul universitar 2015-2016, odată cu alăturarea conferențiar universitar dr. Anne-Marie Rauten și apoi din 2016-2017 și a șef lucrări Mădălina Olteanu colectivului de la specializarea Tehnică Dentară, a crescut numărul de ore al disciplinei, astfel încât la ora actuală ea constă din:

-Noțiuni de ortodonție pentru tehnică dentară - curs 2 ore/stagiu practic 3ore - semestrul II anul I TD, susținute de onferențiar universitar dr. Anne-Marie Rauten și șef lucrări Mădălina Olteanu,

-Tehnologia realizării aparatelor ortodontice - curs 2 ore/stagiu practic 3ore - semestrul II anul II TD, susținut de conferențiar universitar dr. Ionela Teodora Dascălu.

Colectivul disciplinei include și un tehnician demonstrator Mircea Opri.

Obiectivele generale ale disciplinei Noțiuni de ortodonție și tehnologia realizării aparatelor ortodontice sunt: cunoaşterea tipurilor, modurilor de realizare și rolului diferitelor tipuri de modele utilizate în ortodonție și a simptomatologiei clinice specifice anomaliilor dento-maxilare (AnDM); deținerea de către student a unor noțiuni de bază de biomecanică ortodontică; cunoașterea elementelor componente, a avantajelor şi dezavantajelor utilizării diferitelor tipuri de aparate ortodontice ; înţelegerea şi însuşirea competenţei tehnicianului dentar în complexul asistenţei ortodontice; evaluarea performanţelor studenţilor bazată pe cuantificarea continuă, periodică şi finală a competenţelor cu privire la nivelul de cunosţinţe, abilităţi, aptitudini, comportamente şi valori.

Obiectivele specifice ale disciplinei sunt: cunoașterea tipurilor de modele utilizate în studiul și tratamentul An DM, materialelor și aparaturii de laborator necesare realizării modelelor utilizate în ortodonție; recunoașterea fiecărei anomalii dento-maxilare, cunoaștere posibilelor complicaţii care apar în lipsa unui tratament ortodontic adecvat, studentul trebuiefie capabil să confecționeze diferitele tipuri de aparate ortodontice.

Activitatea disciplinei constă și din susținerea activității de cercetare a studenților în vederea realizării lucrărilor de licență, continuarea activității de cercetare desfășurate de cadrele disciplinei în cadrul proiectelor de cercetare aflate în derulare și a publicării de articole în reviste de specialitate recunoscute, în participarea la congrese și simpozioane cu lucrări științifice și în publicarea de cursuri și monografii pentru uzul studenților.