LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Morfologia dintilor si arcadelor dentare

Descriere

            Disciplina 'Morfologia dinților şi a arcadelor dentare' este inclusă în planurile de învățământ ale programului de studii Tehnică dentară în al doilea semestru al anului I şîşi propune însuirea de către studenţi a noţiunilor generale despre elementele morfologice ale dinților și arcadelor dentare; recunoaşterea efectelor funcţiilor sistemului stomatognat asupra morfologiei dentare; cunoaşterea structurii macroscopice a ţesuturilor dentare şi raportul lor real, topografic.

             Se urmăreşte instruirea studenţilor prin stimularea memoriei vizuale şi aplicaţii practice, prin exersarea aprecierii vizuale a dimensiunilor reale, a simetriei formelor, prin posibilitatea executării unor manopere de fineţe pe materiale de consistenţă variată şi prin formarea aptitudinilor necesare utilizarii instrumentarului specific modelajului morfologic, în condiţii corecte cu maximum de eficienţă.
           Disciplina își are sediul în clădirea din str. Petru Rareș, nr.2 cu acces direct la laboratoarele de tehnică dentară proprii ale UMF Craiova amenajate corespunzător.

   Disciplina 'Morfologia dinților și a arcadelor dentare' este coordonată de Sef lucrări dr. Amărăscu Marina, la buna desfășurare a activităților disciplinei aducându-și contribuția Sef lucrări Dr. Tîrcă Tiberiu, Asist. Univ. Dr. Rîcă Radu și tehnicianul demonstrator Buduroi Marius.