TD-10

Etape

 

I/2007 ( octombrie-decembrie 2007 )

Obiective

Stabilirea modelului experimental

Activitati

1. Stabilirea protocolului de lucru
2. Crearea bazei de date
3. Includerea pacientilor in studiu

II/2008 ( ianuarie-decembrie 2008 )

Obiective

Evaluarea imagistica complexa a pacientilor
Evaluarea imunocitochimica
Analiza genelor implicate in carcinogeneza pancreatica

Activitati

1. Achizitia de materiale si consumabile necesare proiectului (reactivi pentru imunocitochimie si analiza genetica)
2. Efectuarea ecografiei transabdominale
3. Practicarea CT spirale cu substanta de contrast
4. Efectuarea EUS cu PFA-EUS si substanta de contrast
5. Diseminarea rezultatelor parţiale
6. Realizarea de coloratii uzuale pentru aprecierea malignitatii
7. Stabilirea acuratetei PFA-EUS in stabilirea diagnosticului de cancer pancreatic
8. Realizarea de coloratii imunocitochimice specifice pentru VEGF
9. Corelatii intre densitatea vasculara intratumorala apreciata prin EUS cu agenti de contrast si markerii angiogenetici
10. Diseminarea rezultatelor parţiale
11. Extractia ADN
12. Studiul mutatiilor genelor K-ras, p16, p53 din ADN-ul obtinut prin punctie fina aspirativa
13. Analiza cost-eficienta a utilizarii markerilor de prognostic citogenetici
14. Corelatii intre densitatea vasculara intratumorala si markerii moleculari
15. Diseminarea rezultatelor parţiale

III/2009 ( ianuarie-martie 2009 )

Obiective

Analiza supravietuirii (curbe Kaplan Meier si model de regresie Cox)

Activitati

1. Studiul supravietuirii in corelatie cu parametrii imagistici ai irigatiei sangvine si markerii moleculari si imunohistochimici ai angiogenezei.
2. Stratificarea pacientilor in functie de modelul de regresie Cox pentru evaluarea pre-operatorie a supravietuirii si selectia terapiei adecvate.