Taxa scolarizare RPSI

Taxa scolarizare RPSI

 

 

Taxa de scolarizare pentru masterul Restaurari Protetice cu Sprijin Implantar in anul universitar 2017/2018 este de 4000 Ron /an.
 
Se poate achita la Casieria U.M.F. Craiova(B-dul.1 Mai, Nr.68)
sau
 
in contul RO36TREZ29120F330500XXXX10815397 Trezoreria Craiova, se mentioneaza codul fiscal 10815397 cand se efectueaza viramentul.
 
IMPORTANT:

 

In cazul achitarii taxei in contul precizat anterior, se va specifica NUMELE si PRENUMELE cursantului  si formularea : Taxa master RPSI semestrul I /II .

 

Codul fiscal al institutiei este 10815397.

 

Taxa se achita in primele 10 zile ale fiecarui semestru.