Acasa CV Streba Letitia-Adela-Maria

Streba Letitia-Adela-Maria


Curriculum vitae

 
Nume/Prenume:
STREBA LETITIA-ADELA-MARIA
Data Nasterii: 02.01.1957
Locul Nasterii: Coţofenii din Dos, Jud. Dolj
Stare Civila: casatorit
Copii: 1
   
Studii Universitare: 1975: admisă prin concurs la Facultatea de Medicină Generală Craiova cu media 9,50
1975-1981: cursurile Facultăţii de Medicină Generală Craiova
1981: absolvirea Facultăţii de Medicină din Craiova şi susţinerea examenului de stat şi a lucrării de diplomă în sesiunea septembrie 1981. Nota obţinută la examenul de diplomă: 10.00. Media generală de absolvire a facultăţii: 9,92 (Diploma de Doctor-medic Nr. 426650, eliberată cu nr. 901/10. XI.1983). Dispoziţie de repartizare a Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr. 257483/1981 - repartiţie guvernamentală în învăţământul superior începând cu anul 1983 (pe baza rezultatelor obţinute la finalizarea studiilor universitare, media generală de absolvire: 9,92), după efectuarea primilor doi ani de stagiatură la Spitalul Clinic Judeţean Craiova
Specializare Principala: medic primar Medicină Internă; susţinerea examenului în Centrul Universitar Bucureşti şi confirmare ca medic primar Medicină Internă prin ordin M.S. 1083./29.07.1994
Alte Specializari: 1981-1983 - Medic stagiar Medicină Generală, Spitalul Clinic Judeţean Craiova, cu efectuarea stagiilor de Boli Infecţioase, Obstetrică-Ginecologie, Pediatrie şi Medicină Internă. Fiecare stagiu menţionat a fost încheiat cu susţinerea unui examen de specialitate, teoretic şi practic. Toate examenele au fost promovate cu media generală 10.
1 noiembrie 1983-1987: medic secundar Medicină Internă în Clinica I Medicală Spitalul Clinic Municipal Craiova; confirmare în stagiul de pregătire practică, specialitatea Medicină Internă prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 162/22.IV.1986.
1987: medic principal Medicină Internă; susţinerea examenului de medic principal Medicină Internă în Centrul Universitar Bucureşti 12.XI.-14.XI. 1987 şi confirmare ca medic principal de specialitate Medicină Internă prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 450/18.XII.1987.
Ecografie Clinică Generală (certificat Seria C Nr. 002032, media generală 10)
Ecografie Clinică Specială (certificat seria C Nr. 002033, media generală 10)
Informatică Medicală (certificat Seria C 002034, media generală 10)
Specializari in Strainatate:
Domenii de Competenta: 1981-1983 - Medic stagiar Medicină Generală, Spitalul Clinic Judeţean Craiova, cu efectuarea stagiilor de Boli Infecţioase, Obstetrică-Ginecologie, Pediatrie şi Medicină Internă. Fiecare stagiu menţionat a fost încheiat cu susţinerea unui examen de specialitate, teoretic şi practic. Toate examenele au fost promovate cu media generală 10.
1 noiembrie 1983-1987: medic secundar Medicină Internă în Clinica I Medicală Spitalul Clinic Municipal Craiova; confirmare în stagiul de pregătire practică, specialitatea Medicină Internă prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 162/22.IV.1986.
1987: medic principal Medicină Internă; susţinerea examenului de medic principal Medicină Internă în Centrul Universitar Bucureşti 12.XI.-14.XI. 1987 şi confirmare ca medic principal de specialitate Medicină Internă prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 450/18.XII.1987.
Competenţă Ecografie Clinică, certificat de competenţă nr. 1610/23.05.1997
Doctorat: 1996-2002 - Efectuarea tezei de doctorat cu tema "Contribuţii la studiul clinic şi microscopic al rinichiului în cordul pulmonar cronic" în perioada 1996-2002, sub conducerea ştiinţifică a d-lui prof. univ dr. Florin Bogdan
Alte Titluri si Grade: 1983-1985: Repartiţie guvernamentală în învăţământul superior după efectuarea unui stagiu de 2 ani în reţeaua sanitară, Spitalul Clinic Judeţean (1981-1983), pe baza rezultatelor obţinute la finalizarea studiilor universitare (media de absolvire 9,92): încadrare ca medic, Universitatea din Craiova, Facultatea de Medicină Generală, disciplina Semiologie Medicală
1985-2003: asistent universitar la Facultatea de Medicină Generală din Craiova, Disciplina Semiologie Medicală.
2003 – 2008: şef de lucrări la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, UMF Craiova, promovare prin concurs (post publicat în MO nr 191 din 18 aprilie 2003, poziţia 10, Medicină Internă-Semiologie, Colegiul Universitar de Medicină, în prezent Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (adresa nr. 1791/06.10.2003 eliberată de Serviciul Resurse Umane UMF Craiova, confirmare ca şef de lucrări la disciplina de Semiologie Medicală-Medicină Internă începând din anul universitar 2003-2004).
2008-până în prezent: Conferenţiar Universitar Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, UMF Craiova, Catedra nr. 2, poziţia 12, OMECT nr. 4966/31.07.2008.
Functia Actuala: Conferentiar universitar
Activitate Didactica
  in total in ultimii 5 ani
 
Alte Activitati Didactice:
Am îndrumat şi coordonat 40 lucrări de diplomă (dintre care 10 lucrări de diplomă la facultatea de Medicină Generală şi 19 lucrări de absolvire la FMAM, UMF Craiova)
· Am îndrumat activitatea în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, finalizată cu elaborarea de lucrări ştiinţifice susţinute de către studenţi la manifestări locale, naţionale şi internaţionale.
· Am îndrumat activitatea teoretică şi practică a stagiilor de Medicină Internă a medicilor stagiari şi rezidenţi din diferite specialităţi medicale (Pneumoftiziologie, Medicină de Urgenţă, Medicină de Familie, Neurologie, Psihiatrie), contribuind împreună cu colectivul clinicii la formarea profesională a acestora. Împreună cu medicii rezidenţi şi cu întreg colectivul clinicii am efectuat numeroase prezentări de cazuri
· Începând cu anul universitar 2003-2004 şi până în prezent, în calitate de şef de disciplină Semiologie Medicală am elaborat programa analitică (aprobată de conducerea facultăţii) şi am participat la elaborarea materialelor curriculare aferente unităţii de competenţă Semiologie Medicală din cadrul FMAM.
· În calitate de membru în Comisia Curriculară în cadrul FMAM (2006-până în prezent) am desfăşurat o activitate susţinută pentru modernizarea tehnicilor de predare în conformitate cu noile tendinţe manifestate în pedagogia universitara şi pentru adaptarea curriculum-ului la cerinţele şi standardele naţionale şi internaţionale.


Activitate Stiintifica
  in total in ultimii 5 ani
Prestigiu Academic: Am fost desemnată în comisiile de examinare ale Ministerului Sănătăţii:
1. 1991-examenul de grad principal de medicină generală adulţi
2. 1998-examenul de medic primar medicină generală adulţi
3. 2000-comisia de examinare pentru concursul organizat la nivelul D.S.P. Gorj pentru ocuparea unor posturi de medicină şcolară şi de medicină de familie
4. 2002-examenul de medic specialist – specialitatea medicină de familie
5. 2005-examenul pentru obţinerea atestatului în ecografie generală 2005
6. comisia de concurs pentru testul de departajare în vederea selecţiei pentru programul de pregătire în specialitatea medicină internă, 2007.
Alte mentiuni / Observatii limba franceză: scris-avansat, citit-avansat, vorbit-avansat;
limba engleză: scris-avansat, citit-avansat, vorbit-mediu.
data ultimei actualizari: 29.10.2012