SONOSEROSCREEN

Etape

 

Etapa A II-a Evaluare Comparativă A Modelelor De Screening Actuale şi Studiul Preliminar Al Altor Variabile īn Scopul Optimizarii Metodelor Screening Complexe ( 12 luni )

Obiective

- evaluarea parametrilor ultrasonografici; selectarea cazurilor conform criteriilor de includere īn lot şi
evaluarea parametrilor ultrasonografici conform protocolului de investigatii
- organizarea şi amenajarea departamentului de medicina materno-fetala
- proceduri intervenţionale: anmiocenteză; selecţia cazurilor şi efectuarea amniocentezei conform
protocolului
- proceduri intervenţionale:curetaj uterin; selecţia cazurilor şi efectuarea curetajului uterin conform
protocolului
- evaluare citogenetică, prelucrarea probelor biologice şi efectuarea cariotipului / testului FISH, conform
protocolului de lucru
- evaluarea imnohistochimică; prelucrarea imunohistochimică a ţesutului placentar conform protocolului
de lucru
- evaluarea neonatală; evaluarea conform sistemului de scoring al morfotipului fetal, selecţia
morfotipurilor sugestive
- recoltarea probelor de sānge de la gravidă, prelucrarea şi interpretarea serologică conform
protocolului
- analiza biostatiscă: prelucrarea datelor experimentale, prin statistici descriptive, reprezentări grafice,
teste de inferenţă statistică, studii de corelaţie
- management-ul proiectului; organizare de īntālniri cu toţi partenerii; centralizarea şi prelucraea datelor
experimentale; centralizarea documentelor financiar-contabile
- diseminare de informaţii
- participări la manifestări ştiinţifice; participări la cursuri de formare şi perfecţionare; vizite de
lucru/schimburi de bună practică
- conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale
Activităţile derulate īn etapa a doua vor sta la baza elaborării celor două sisteme: cel bazal şi
cel de excelenţă.
Susţinerea materială a cercetării din această etapă va viza sectoare importante:
- procurarea de materiale şi consumabile pentru tehnicile de lucru
- organizarea şi eficientizarea departamentului de medicină materno-fetală
- cheltuieli de personal
- menţinerea unui nivel ridicat de performanţă a colectivului, prin participarea la cursuri, conferinţe şi congrese de specialitate

Activitati

Activitate II.1 Evaluarea parametrilor ultrasonografici Selectarea cazurilor conform criteriilor de
includere īn lot şi evaluarea parametrilor Ultrasonografici conform protocolului de inveritgaţii
Activitate II.2 Organizarea şi amenajarea departamentului de medicina materno-fetala
Activitate II.3. Proceduri intervenţionale: anmiocenteză Selecţia cazurilor şi efectuarea
amniocentezei conform protocolului de management
Activitate II.4. Proceduri intervenţionale:cureaj uterinSelecţia cazurilor şi efectuarea curetajului
uterin conform protocolului de managemen
Activitate II.5. Evaluare citogenetică Prelucrarea probelor biologice şi efectuarea cariotipului sau
testului FISH conform protocolului de lucru
Activitate II.6. Evaluarea imnohistochimică Prelucrarea imunohistochimică a ţesutului placentar
conform protocolului de lucru
Activitate II.7. Evaluarea neonatală Evaluarea conform sitemului de scoring al morfotipului fetal
selecţia morfotipurilor sugestive
Activitate II.8. Recoltare probelor de sānge gravida, prelucrarea şi interpretarea serologică
conform protocolului
Activitate II.9. Analiza biostatiscă: prelucrarea datelor experimentale, prin statistici descriptive,
reprezentări grafice, teste de inferenţă statistică, studii de corelaţie
Activitate II.10. Managemetul proiectului Organizare intālniri cu toţi partenerii; Centralizarea şi
prelucraea datelor experimentale; Centralizarea documentelor financiar-contabile

Etapa A III-a Studiul Complex Al Variabilelor Ultrasonografice, Serologice, Histologice şi Citogenetice Cuprinse īn Studiu ( 12 luni )

Obiective

Īn etapa a treia vor continua activităţile de investigare a gravidelor, asigurānd un lot
reprezentativ de studiu, urmarind aceleaşi elemente ca şi la etapa a II-a, şi se va face monitorizarea
celor două sisteme propuse, īn ceea ce priveşte eficienţa lor ca metode de diagnostic antenatal.

Activitati

Activitate III.1 Evaluarea parametrilor ultrasonografici Selectarea cazurilor conform criteriilor de
includere īn lot şi evaluarea parametrilor Ultrasonografici conform protocolului de inveritgaţii
Activitate III.2 Organizarea şi amenajarea departamentului de medicina materno-fetala
Activitate III.3. Proceduri intervenţionale: anmiocenteză Selecţia cazurilor şi efectuarea
amniocentezei conform protocolului de management
Activitate III.4. Proceduri intervenţionale:cureaj uterinSelecţia cazurilor şi efectuarea curetajului
uterin conform protocolului de managemen
Activitate III.5. Evaluare citogenetică Prelucrarea probelor biologice şi efectuarea cariotipului sau
testului FISH conform protocolului de lucru
Activitate III.6. Evaluarea imnohistochimică Prelucrarea imunohistochimică a ţesutului placentar
conform protocolului de lucru
Activitate III.7. Evaluarea neonatală Evaluarea conform sitemului de scoring al morfotipului fetal
selecţia morfotipurilor sugestive
Activitate III.8. Recoltare probelor de sānge gravida, prelucrarea şi interpretarea serologică
conform protocolului
Activitate III.9. Analiza biostatiscă: prelucrarea datelor experimentale, prin statistici descriptive,
reprezentări grafice, teste de inferenţă statistică, studii de corelaţie
Activitate III.10. Managemetul proiectului Organizare intālniri cu toţi partenerii; Centralizarea şi
prelucraea datelor experimentale; Centralizarea documentelor financiar-contabile

Etapa A IV-a Elaborarea şi Verificarea Unor Strategii De Detectie, Diagnoză, Monitorizare şi Management Pentru Cromozomopatii ( 9 luni )

Obiective

- analiza biostatiscă; centralizarea şi prelucrarea datelor prin statistici descriptive, reprezentări grafice,
teste de inferenţă statistică, studii de corelaţie
- elaborarea de modele conceptuale şi teorii; elaborarea conceptelor de screening optimizate pentru
depistarea cromozomopatiilor
- managementul proiectului
- diseminare de informaţii; organizare de cursuri de formare şi perfecţionare
- participări la manifestări ştiinţifice
- conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale
Īn prima parte a ultimei etape, vor fi finalizate studiile ecografice, serologice, clinice ,
citogenetice, imunohistochimice şi statistice. Īn cea de-a doua parte, se vor desfăşura studiile
comparative īntre diverşi parametri măsuraţi, se va stabili sensibilitatea şi specificitatea fiecărei
metode propuse.

Activitati

Activitate IV.1. (A.1.1.) Analiza biostatiscă Centralizarea şi prelucrarea datelor prin statistici
descriptive, reprezentări grafice, teste de inferenţă statistică, studii de corelaţi
Activitate IV.2. (A.1.2.) Elaborarea de modele conceptuale şi teorii Elaborarea conceptelor de
screening optimizate pentru depistarea cromozomopatiilor
Activitate IV.4. (B.2.) Diseminare de informaţii Organizare de cursuri de formare şi perfecţionare
Activitate IV.5. (B.3.) Participări la manifestări ştiinţifice
Activitate IV.6. (B.6.) Conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale

Etapa I - Stabilirea Protocoalelor De Lucru ( 2007-2008 )

Obiective

- documentare
- actualizarea echipamentelor şi a documentaţiei tehnice şi ştiinţifice cu privire la parametrii implicaţi īn
proiect
- stabilirea unui protocol de studiu ultrasonografic, intervenţional, serologic, genetic, histopatologic,
fenotipic neonatal şi de analiza statistică
- stabilirea unui protocol de tehnică īn explorarea ultrasonografică, recoltare, conservare, fixare şi
transport şi evaluare a probelor biologice ; proiectarea şi construirea bazelor de date relaţionale
(pentru toţi partenerii)
- workshop al grupului de lucru īn scopul omogenizării cunoştinţelor, realizarea fisei de monitorizare,
alegerea lotului şi stabilirea metodologiei
- management-ul proiectului
- totodată, se va participa la manifestări ştiinţifice, participări la cursuri de formare şi perfecţionare;
vizite de lucru/schimburi de bună practică
Această etapă crează premisele atingerii obiectivelor generale şi specifice, fiind absolut
necesară. Īn această primă etapă se vor derula activităţi de documentare,de definire a strategiei de
lucru, de comunicare si transfer de cunostiinte, de definitivare a metodologiilor de lucru, de constituire
a loturilor de studiu,elaborarea de baze de date şi crearea unui sistem structurat de gestionare a
datelor.

Activitati

Activitate I.1 Documentare īn vederea stabilirii criterilor de constituire a lotului de studiu
Activitate I.2. Actualizarea echipamentelor şi a documentaţiei tehnice şi ştiinţifice cu privire la
parametrii implicaţi īn proiect
Activitate I.3 Stabilirea unui protocol de studiu ultrasonografic, intervnţională, serologică,
genetic, histopatologic, fenotipic neonatal şi de analiza statistică
Activitate I.4 Stabilirea unui protocol de tehnică īn explorarea ultrasonografică, recoltare,
conservare, fixare şi transport şi evaluare a probelor biologice ; proiectarea şi construirea bazelor
de date relaţionale (pentru toţi partenerii)
Activitate I.5 Workshop al grupului de studiu īn scopul omogenizării cunoştinţelor, realizarea fisei
de monitorizare, alegerea lotului şi stabilirea metodologiei
Activitate I.6 Managementul proiectului