Scop CCM

 

 

 

Centrul de Cercetare a Medicamentului (CCM) are drept scop realizarea unor structuri de cercetare intra- şi interuniversitare cu caracter multidisciplinar în domeniul cercetării medicamentului care să permită studii privind elucidarea mecanismelor de acţiune şi a mecanismelor efectelor adverse, particularităţile farmacocinetice şi farmacodinamice care să susţină strategii referitoare la terapia medicamentoasă personalizată, design-ul şi dezvoltarea de noi mijloace terapeutice cu eficienţă crescută.

Prin cele trei departamente - Farmacologie şi toxicologie, Analize fizico-chimice, Materiale biocompatibile - se realizează conexiuni între farmacologia fundamentală şi aplicativă, clinică. 
Laboratoarele centrului permit efectuarea tehnicilor experimentale de farmacologie, toxicologie cât şi a tehnicilor bioanalitice.

Centrul reprezintă, o bază de cercetare şi studiu pentru cadrele didactice ale facultăţii şi, totodată, creează condiţiile necesare pregătirii continue a doctoranzilor, rezidenţilor în specialităţile farmacie clinică şi laborator farmaceutic, precum şi a studenţilor la masteratul în Farmacologie şi Toxicologie.