Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini Admitere 2017 - Romani de pretutindeni

Admitere 2017 - Romani de pretutindeni

 

REZULTATE DUPĂ PRIMIREA CONFIRMĂRILOR

ADMITERE 2017, ROMÂNII DE PRETUTINDENI

 

Lista candidaților declarați admiși - Republica Serbia

Lista candidaților declarați admiși - Republica Albania

Lista candidaților declarați admiși - Republica Bulgaria

Lista candidaților declarați admiși - Republica Moldova

Lista candidaților declarați admiși - Grecia

Lista candidaților declarați admiși - Diaspora

IMPORTANT!

 

PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI, CARE AU CONFIRMAT DEJA LOCUL, NU MAI ESTE NECESARĂ O NOUĂ CONFIRMARE.

 

CANDIDAȚII CARE SE REGĂSESC PE LISTE DUPĂ CEA DE A II A SELECȚIE VOR CONFIRMA LOCUL DE STUDII, PRIN COMPLETAREA ANEXEI 4 (AICI), CARE VA FI TRIMISĂ SCANATĂ PE ADRESA DE EMAIL: admission2017@umfcv.ro

 

Confirmarea locului de studii se va face obligatoriu până luni, 25.09.2017, ora 08:00 a.m. Neconfirmarea locului de studii duce automat la pierderea acestuia.

 

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

ADMITERE 2017, ROMÂNII DE PRETUTINDENI 


Lista candidaților declarați admiși - Republica Serbia

Lista candidaților declarați admiși - Republica Albania

Lista candidaților declarați admiși - Republica Bulgaria

Lista candidaților declarați admiși - Republica Moldova

Lista candidaților declarați admiși - Grecia

Lista candidaților declarați admiși - Diaspora

 

 

IMPORTANT! CANDIDAȚII ADMIȘI VOR CONFIRMA LOCUL DE STUDII, PRIN COMPLETAREA ANEXEI 4 (AICI), CARE VA FI TRIMISĂ SCANATĂ PE ADRESA DE EMAIL: admission2017@umfcv.ro

 

Confirmarea locului de studii se va face obligatoriu până joi, 21.09.2017, ora 06:00 p.m. Neconfirmarea locului de studii duce automat la pierderea acestuia.

 

 

 

Regulament de admitere a românilor de pretutindeni la studii universitare de licenţă, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, pentru anul universitar 2017-2018. ***

 

Programele de studii pentru românii de pretutindeni, la care Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează concurs de admitere sunt:

-  Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

- Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

- Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

b. Românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Pentru anul universitar 2017-2018 calendarul de admitere este:

  • 10 Iulie 2017: deschiderea perioadei de depunere a dosarelor de concurs;
  • 10 Septembrie 2017: încheierea perioadei de depunere a dosarelor;
  • 15 Septembrie 2017: publicarea rezultatelor preselecţiei candidaţilor pe web-site-ul universităţii;
  • 01 Noiembrie 2017: încheierea perioadei de înmatriculare a candidaţilor declaraţi admişi. 

***Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 și nr.6 sunt parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Anexa nr.5

Anexa nr.6