Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini Admitere cetateni straini 2017 - 2018 Rezultate CPV - Medicină Dentară īn limba romānă

Rezultate CPV - Medicină Dentară īn limba romānă

 

    În urma procesului de selecție au fost declarați admiși următorii 6 candidați din state terțe, la programul de studiu - Medicină Dentară în limba română:

 

Nr. crt.

NUME

PRENUME

TARA

ADMIS

1

ALMASHAQBEH

OSAMA AHMAD

IORDANIA

ADMIS

2

ALJABOOBI

ISLAM FADHL MOHAMMED

YEMEN

ADMIS

3

NOUFSANI

ISMAIL

MAROC

ADMIS

4

EL AMARTI

YOUSSEF

MAROC

ADMIS

5

ALI-DASTJERD

ANDRADA-SHABNAM

IRAN

ADMIS

6

BOUJAATA

OUMAIMA

MAROC

ADMIS

 

 Important! Candidații declarați acceptați vor confirma locul de studii pe adresa de e-mail: admission2017@umfcv.ro până duminică, 05.08.2018, inclusiv, utilizând textul următor:

 

 

  Subiect: Medicină în limba română

“În atenția Comisiei de admitere,

Subsemnatul, ______________________________________________, candidat la Facultatea de Medicină Dentară, program de studiu - Medicină Dentară  în limba română, sesiunea 2018, îmi declar intenția de a studia la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicină Dentară.’’

 

După confirmare, candidații declarați admiși trebuie să urmeze pașii din calendarul de admitere:

  • 1 – 8 Octombrie 2018: rezervarea locului de către candidaţii declaraţi admişi prin achitarea în avans a taxei de şcolarizare pentru o perioadă de cel puțin 9 luni; Important!Cetăţenii străini care au nevoie de viză de studii pentru a intra pe teritoriul României vor plăti taxa integrală aferentă anului academic 2018-2019
  • 1 Noiembrie 2018: încheierea perioadei de înmatriculare.

 

  Toți candidații declaraţi admişi după finalizarea procesului de selecţie trebuie să se prezinte la secretariatul universităţii cu actul de studiu (diploma de bacalaureat/adeverinţa  sau echivalentul acesteia ) în original, cu apostilă de la Haga (pentru cetăţenii statelor semnatare ale convenţiei de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului), pentru înmatricularea definitivă.

 

  Înmatricularea definitivă se va realiza numai după primirea scrisorii de acceptare/atestatului de recunoaştere de la Ministerul Educaţiei Naţionale.