Acasa CV Plesea Iancu-Emil

Plesea Iancu-Emil


Curriculum vitae

 
Nume/Prenume:
PLESEA IANCU-EMIL
Data Nasterii: 03.10.1956
Locul Nasterii: Roseţi, Ialomita
Stare Civila: casatorit
Copii: 1
   
Studii Universitare: Craiova, Facultatea de Medicină Generală, 1976 - 1982
Specializare Principala: Anatomie Patologica
Alte Specializari: -Imunohistochimie
-Citologie
-Managementul unitatilor de sanatate
Specializari in Strainatate: -Specializare in imunohistochimie şi tehnici de biologie moleculară, contract CNCSIS D107, Forschungszentrum Borstel, Germania (04.2002-05.2002)
-Specializare in imunohistochimie şi tehnici de biologie moleculară, Contract CNCSIS D107,
Departamentul de anatomie patologica, Facultatea de Medicină, Universitatea Ioanina, Grecia (07.2002)
- Cursul „How to Write a Competitive Proposal for Framework 6” organizat de MECT în colaborare cu Hyperion Ltd., Ireland (06.2004)
Domenii de Competenta: -Anatomie patologica
-Imunohistochimie
-Citologie
-Managementul unitatilor de sanatate
Doctorat: UMF Craiova, 2004, Facultatea de Medicină, 2004, titlul tezei: "Contribuţii la studiul histologic, imunohistochimic şi morfometric al modificărilor parenchimului testicular legate de vârstă şi în comparaţie cu modificările din criptorhidie", conducător de doctorat: Profesor Dr. Florin Bogdan.
Alte Titluri si Grade: -Apartenenta la Societatea de Morfologie Normală si Patologică - A. M. R.
-Apartenenta la Diviziunea Română a Academiei Internationale de Patologie
-Monitor şi Expert evaluator PNCDI - Programele VIASAN, CEEX
-Expert Evaluator CNCSIS
-Membru fondator şi apoi în colectivul departamentului de Morfopatologie al Centrului pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie din cadrul UMF Craiova din 2001 până în 2004
-Membru în colectivul Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie din cadrul UMF Craiova din 2005
Functia Actuala: Profesor universitar
Activitate Didactica
  in total in ultimii 5 ani
Cursuri Publicate: 1 1
 


Activitate Stiintifica
  in total in ultimii 5 ani
Granturi internationale obtinute prin competitie (director): 1 1
Granturi nationale obtinute prin competitie (director): 4 4
Granturi nationale obtinute prin competitie (membru): 12 9
Articole publicate in extenso in reviste cotate ISI Web of Science : 2 2
Articole prezentate la congrese internationale si publicate in rezumat  in reviste cotate ISI Web of Science 18 14
Articole publicate in reviste indexate in BDI (baze de date internationale: Medline, EMBase, Scopus, etc.): 17 13
Articole publicate in extenso in reviste nationale indexate CNCSIS : 20 15
Carti/Capitole publicate la edituri nationale: 8 1
Articole prezentate la congrese internationale si publicate in rezumat (cu exceptia celor indexate ISI Web of Science): 52 28
Articole prezentate la congrese nationale si publicate in rezumat: 86 17
Prestigiu Academic: - Secretar al Diviziunii Române al “International Academy of Pathology”
- Membru în “Advisory Council of the European Society of Pathology”
- Membru al “International Academy of Telepathology”
- Fondator şi Coordonator, din partea UMF Craiova, al Celei de-a II-a ramuri a Şcolii Europene de Patologie (European School of Pathology – ESCOP) în Europa de Sud-Est, patronată de Societatea Europeană de Patologie (European Society of Pathology) (www.escop.umfcv.ro)
- Expert evaluator PNCDI – Programul VIASAN
- Expert evaluator şi Monitor Programul CEEX
- Expert Evaluator CNCSIS
- Expert evaluator PNCDI II
- Peer reviewer la „Diagnostic Pathology”
- Secretar de redacţie al revistei Societăţii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică din România - "Actualităţi în Chirurgia şi Ortopedia Pediatrică"
- Membru în Boardul editorial al jurnalului international „Electronic Journal of Histopatology and Histology”
Alte mentiuni / Observatii -engleza, franceza
data ultimei actualizari: 29.10.2012