Nechita Dan

STUDII:

• 2011-prezent

 

Doctorand la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

 

• 2006-2008

Formare de bază "Hipnoză clinică şi terapie ericksoniană" organizată de Asociaţia Română de Relaxare, Hipnoză Clinică şi Terapie Ericksoniană, recunoscută de Federaţia Română de Psihoterapie şi acreditată de Colegiul Psihologilor din România

 

• 2005-2007

Master "Psihoterapii cognitiv-comportamentale" la Universitatea "Titu Maiorescu", Bucureşti


 noiembrie 2005 – noiembrie 2010

Formare de bază "Psihoterapii scurte", organizată de Asociaţia Română de Terapii Scurte şi Consultanţă Orientată pe Resurse şi Soluţii, acreditată şi recunoscută de Colegiul Psihologilor din România

 

• martie - iulie 2005

Program de perfecţionare în aplicarea şi interpretarea de teste psihologice proiective organizat de Centrul de Evaluare Proiectivă, Bucureşti, acreditat de Asociaţia Psihologilor din România


 

2001 - 2005

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Univeristăţii „Ovidius”, Constanţa – secţia Psihopedagogie Specială


 

1997 - 2001

Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanţa - profilul matematică-fizică


 

 

EXPERIENŢĂ (selectiv):

 

• în prezent

- Psihoterapeut în supervizare - Cabinet Individual de Psihologie Nechita Dan

- Asistent universitar doctorand - Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

- Director al Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova

- Cadru didactic asociat - Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova


 

• octombrie 2004 – februarie 2007

Psiholog - S.C. General Management Trading S.R.L., Constanţa

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- screening de CV-uri şi interviuri preliminare;

- selecţie de personal (aplicare şi interpretare de teste psihologice, realizarea profilului aptitudinal şi de personalitate) pentru firmă şi partenerii acesteia;

- arhivarea dosarelor de examinare a clienţilor conform normelor legale în vigoare

- supervizarea activităţii în perioada de probă şi evaluarea gradului de adaptare a angajatului la cerinţele postului şi de integrare în grup;

- realizarea unor cursuri de instruire privind optimizarea personală, acomodarea la cerinţele psihologice ale postului şi de team-building;

- diagnoză organizaţională;

- consultanţă psihologică şi managementul conflictelor intraorganizaţionale;

- dezvoltarea portofoliului de clienţi şi parteneri ai firmei (identificarea potenţialilor clienţi şi parteneri ai firmei şi stabilirea relaţiilor comerciale cu aceştia).


 

• mai - septembrie 2004

Team-leader - S.C. Mercury Promotions S.R.L., Constanţa

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- coordonare echipelor de promoteri;

- recrutarea promoterilor şi negocierea contractelor de muncă, în funcţie de scopul, tipul şi durata promoţiei;

- alcătuirea echipelor de promoteri, în funcţie de profilurile psihologice ale membrilor;

- organizarea şi conducerea sesiunilor de training, în scopul armonizării şi eficientizării echipei;

- organizarea şi evaluarea promoţiilor;