Acasa CV Neamtu Johny

Neamtu JohnyCurriculum vitae

 
Nume/Prenume:
NEAMTU JOHNY
Data Nasterii: 01.08.1964
Locul Nasterii: Fetesti, Ialomita
Stare Civila: casatorit
Copii: 2
   
Studii Universitare: - Bucuresti, Facultatea de Fizică, 1983 - 1988, examen de stat 1998;
- Craiova, Facultatea de Farmacie, 1997 - 2003, examen de licentă 2003.
Specializare Principala: Fizica
Alte Specializari: Farmacie
Imagistică Medicală (integrare în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Craiova, serviciul radiologie - rezonantă magnetică)
Specializari in Strainatate:
Domenii de Competenta: Laseri / Depuneri pe straturi subtiri
Imagistica Medicală
Doctorat: Bucuresti, Institutul de Fizică Atomică, 2000, Interactiunea radiatiei laser cu substanta aflată în fază solidă, lichidă, gazoasă si/sau plasmă, Prof. Univ. Dr. I.N. Mihăilescu
Alte Titluri si Grade: Sef Catedra, Facultatea de Medicina din Craiova (1997)
Secretar Stiintific, Facultatea de Farmacie din Craiova (1998-2003)
Prodecan, Fascultatea de Farmacie din Craiova (2004-2008)
Decan, Facultatea de Farmacie din Craiova (din 2008)
Functia Actuala: Profesor Universitar dr.
Activitate Didactica
  in total in ultimii 5 ani
Cursuri Publicate: 3 3
 
Alte Activitati Didactice:
- Sef disciplina Fizica, Facultatea de Farmacie, Craiova
- Titular curs Imagistica, Facultatea de Fizica, Craiova
- Indrumator lucrari de licenta


Activitate Stiintifica
  in total in ultimii 5 ani
Granturi nationale obtinute prin competitie (director): 2 2
Granturi internationale obtinute prin competitie (membru): 2 2
Granturi nationale obtinute prin competitie (membru): 4 4
Articole publicate in extenso in reviste cotate ISI Web of Science : 10 2
Articole publicate in reviste indexate in BDI (baze de date internationale: Medline, EMBase, Scopus, etc.): 5 1
Articole publicate in extenso in reviste nationale indexate CNCSIS : 20 14
Carti/Capitole publicate la edituri nationale: 3 3
Articole prezentate la congrese nationale si publicate in rezumat: 15 8
Prestigiu Academic: - 3 articole citate in 41 lucrari, publicate în reviste cotate ISI din strainatate, h=3
- membru al Societatii Internationale de Optica;
- membru al Societatii de Stiinte Farmaceutice, filiala Dolj;
- membru al societatii de Chimie Fizica;
- membru în comitetul de organizare simpozioanelor \'Zilele UMF Craiova\': 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 si
Noi strategii terapeutice - de la teorie la practica medicala\' , Craiova, 2004, \'10 ani de invatamant farmaceutic universitar craiovean\', Craiova, 2006
- expert evaluator granturi de cercetare CNCSIS
- membru în comisiile de admitere la Facultatea de Farmacie (1997-2007);
- membru la Examenele de Licenta Facultatea de Farmacie (2001-2007);
- membru în comisiile examenelor de Rezidentiat organizate de Ministerul Sanatatii la Craiova, pentru specialitatea Medicina de Familie (2003 si 2004) si Laborator clinic (2006)
Alte mentiuni / Observatii limbi straine: engleza
data ultimei actualizari: 17.02.2009