Teze licenta promotia 2013

Program studiu Medicină Dentară

 

 

Absolvent
Coordonator ştiinţific
Titlu teză
ANDREI C. MARIUS-COSMIN
Profesor universitar CRĂIŢOIU ŞTEFANIA
Modificări structurale ale glandelor salivare mari în funcţie de vârstă. Studiu histologic
APOSTOL I. ELENA-CLAUDIA
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Particularităţi ale restaurărilor estetice în patologia odontală corono-radiculară
BAHARNICEAN I. LUCIA
Sef lucrari universitar FRONIE ADRIAN-IOAN
GBR în implantologia orală
BĂLUŢĂ C. CARMEN-LOREDANA
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Importanţa ghidajului anterior în terapia protetică conjunctă
BÎCU I. CONSTANTIN
Sef lucrari universitar FRONIE ADRIAN-IOAN
Posibilităţi şi perspective în reconstrucţia posttraumatică a etajului mijlociu al feţei
BODNAR O. CONSTANTIN-CIPRIAN
Conferentiar universitar MĂRGĂRITESCU CLAUDIU
Studiul imunohistochimic al agresivităţii ameloblastoamelor maxilare
BOERU M. EMANUEL-DAN-ALEXANDRU
Sef lucrari universitar FRONIE ADRIAN-IOAN
Algoritmi de diagnostic şi tratament în supuraţiile lojelor superficiale ale feţei şi gâtului
CĂLINOIU C. MĂDĂLIN
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Posibilităţi tehnologice de îmbunătăţire a sprijinului şi stabilităţii protezelor mobilizabile
CHIRCU D. IRINA-ELENA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Comparaţii între posibilităţile de determinare a culorii dentare prin metode vizuale şi metode tehnice
CHIRIAC Ş. ŞTEFAN-CIPRIAN
Sef lucrari universitar PITRU ALLMA-ROXANA
Studiul epidemiologic al leziunilor orale premaligne şi al celor cu potenţial de malignizare
CIOBANU G. GEORGE-DAN
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Tehnici de restaurare protetică a morfologie dentare în distrucţiile coronare întinse
COLŢESCU F. FLORIN-VALENTIN
Conferentiar universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA
Etiologia şi tratamentul conservator ortograd al parodontitelor apicale cronice
COLUCCIA DORI FERNANDA
Profesor universitar BANIŢĂ ILEANA-MONICA
Aspecte histologice ale granuloamelor apicale în funcţie de faza evolutivă
CONSTANTINESCU D. RADU-NICOLAE
Conferentiar universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA
Studii clinico-radiologice privind adaptarea marginală a obturaţiilor la nivelul dinţilor posteriori
DĂNESCU F. ŞTEFANIA-ANDRADA
Profesor universitar MERCUŢ VERONICA
Contribuţii la reabilitarea fizionomică a pacientului edentat total
DIACONU C. DRAGOŞ-GEORGIN
Conferentiar universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA
Studii clinice privind creearea accesului endodontic
DIACONU M. DENISA
Sef lucrari universitar FRONIE ADRIAN-IOAN
Aspecte clinico-terapeutice moderne în incluzia dentară
DOBRE M. GEORGIANA
Sef lucrari universitar BĂTĂIOSU MARILENA
Asistenţa stomatologică la copil
DRĂGHICI Ş. BOGDAN-IRINEL
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Rolul medicului stomatolog în identificarea criminalistică
DUCULESCU N. IOANA
Profesor universitar MERCUŢ VERONICA
Cauzele eşecului tratamentului protetic
ENE N. MARIA-RONI
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Incidenţa materialelor folosite în pedodonţie la medicii dentişti din judeţul Dolj
ENESCU G. VALENTIN
Sef lucrari universitar FRONIE ADRIAN-IOAN
Necroza osoasă maxilară la bifosfonaţi. O nouă provocare clinică în chirurgia maxilo-facială
FERUGLIO L.B. INES-GABRIELA
Sef lucrari universitar FRONIE ADRIAN-IOAN
Provocări şi dificultăţi survenite în reconstrucţia defectelor osteo-cutanate maxilo-faciale
GIUREA G. ANITA-GIORGIANA
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Corelaţii anatomo-clinice între restaurările protetice şi structurile aparatului dento-maxilar
GUIGOVA ANNA
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Aspecte ale determinării relaţiei intermaxilare la pacienţii edentaţi parţial
GUŞMAN C. ANDREEA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Incidenţa utilizării maselor ceramice
HERA L.V. ADINA-MONICA
Sef lucrari universitar PITRU ALLMA-ROXANA
Studiul epidemiologic al leziunilor mucoasei orale la copii
HUBER REINHARD
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Studiu privind ocluzia dentară în protetica implantologică
ION S. ANCA-MARIA
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Posibilităţi de amprentare în edentaţia parţială
JOVANOVIĆ BORKO
Conferentiar universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA
Posibilităţi de refacere a puctului de contact interdentar la dinţii cu cavităţi de clasa a II-a
KUNCHEVA IVALINA STANISLAVOVA
Sef lucrari universitar PASKOVA GALINA
Aspecte legate de eşecul anesteziei loco-regionale - cauze şi rezolvarea lor
LUCA M. FLORIN-VALENTIN
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Studiul restaurărilor protetice estetice în cazul modificărilor de culoare, morfologice şi ale distrucţiilor coronare la nivelul dinţilor frontali maxilari
MANOLOIU A. ELENA-VALENTINA
Conferentiar universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA
Studiu clinic privind reluarea tratamentului endodontic
MARCEA I. ELENA-MIHAELA
Conferentiar universitar ANDREI VICTORIA
Recesiile gingivale. Metode actuale de evaluare şi tratament
MASSALHA AMIR
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Morfologia dentară ca reper în reconstrucţia protetică a zonelor laterale maxilare
MATEESCU Ş.O. IRINA-GABRIELA
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Aspecte biologice şi estetice ale lucrărilor protetice metalo-ceramice
MIHAI C. MIHAELA-GIORGIANA
Conferentiar universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA
Studiul privind influenţa etanşeităţii restaurărilor coronare şi a calităţii obturaţiilor radiculare asupra parodontitelor apicale cronice
MIRESCU G. DORIN
Profesor universitar MERCUŢ VERONICA
Importanţa protezării provizorii în restaurările fixe
MITRAN N. ALEXANDRA-FLORENTINA
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Estetica dentară şi tratamente stomatologice integrate
NICOLENCO LUCIA
Profesor universitar BANIŢĂ ILEANA-MONICA
Studiu histologic şi imunohistochimic al fibromatozei gingivale
OPREAN P. ELENA-OTILIA
Conferentiar universitar ŞURLIN PETRA
Modificări parodontale asociate bolii diabetice
PANĂ I. OANA-MARIA
Conferentiar universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA
Clasic şi modern în refacerea dinţilor trataţi endodontic
PĂUN C. IULIANA
Sef lucrari universitar DASCALU IONELA-TEODORA
Ectopia de canin
PETCANA G. INA-LAVINIA
Sef lucrari universitar DASCALU IONELA-TEODORA
Studiu prospectiv asupra anomaliilor de clasa a III-a Angle
PETRESCU V. LAURENŢIU-VIOREL
Conferentiar universitar POPESCU SANDA-MIHAELA
Anxietatea dentară şi efectele ei în reabilitarea orală
PURECEL M. ANA-MARIA
Conferentiar universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA
Studiu privind prevalenţa şi distribuţia formelor de parodontită apicală cronică la dinţii trataţi endodontic
ROŞCA F. ANDREEA-VIOLETA
Sef lucrari universitar DASCALU IONELA-TEODORA
Anomaliile dento-maxilare la şcolari
SANDU D. MARIA-CRISTINA
Sef lucrari universitar BĂTĂIOSU MARILENA
Consecinţele pierderii precoce a molarului de şase ani
SĂVULEA Ş. VERONICA-ŞTEFANIA
Sef lucrari universitar BĂTĂIOSU MARILENA
Principalii factori implicaţi în etiopatogenia cariei dentare la copii
SCARLAT PAVEL
Sef lucrari universitar RAUTEN ANNE-MARIE
Aspecte etiopatogenice şi clinice în anodonţiile parţial reduse
SOFOULIS EMMANOUIL
Profesor universitar MERCUŢ VERONICA
Importanţa refacerii relaţiilor intermaxilare la edentatul total în asigurarea echilibrului neuro-muscular al aparatului dento-maxilar
STANKULIĆ JELENA
Sef lucrari universitar DASCALU IONELA-TEODORA
Importanţa teleradiografiei în diagnosticarea anomaliilor dento-maxilare
STRECHE N. IRINA-ANETA
Conferentiar universitar POPESCU SANDA-MIHAELA
Interrelaţii între uzura dentară şi bruxism
TRANĂ F. FLORIN-CONSTANTIN
Conferentiar universitar POPESCU MIHAI-RAUL
Studiul privind mecanica aparatelor gnatoprotetice conjuncte în contextul reabilitării funcţiei ocluzale
ULARU I. ADINA
Sef lucrari universitar COLES EVANŢIA
Restaurare protetică fixă totală
VINTILĂ G. ŞTEFAN
Conferentiar universitar POPESCU SANDA-MIHAELA
Necesarul de tratament stomatologic la o populaţie din Dolj
ZAMFIR M. LIDIA
Sef lucrari universitar COLES EVANŢIA
Importanţa morfologiei premolarului unu maxilar în Medicina Dentară

 

Program studiu Tehnică Dentară

 

 

Absolvent
Coordonator ştiinţific
Titlu teză
BARAKAT RAID
Sef lucrari universitar COLES EVANTIA
Posibilităţi tehnologice de obţinere a legăturii metalo-ceramice. Implicaţii asupra proprietăţilor piesei protetice finite
BĂRBULESCU N. CĂTĂLIN
Profesor universitar MERCUŢ VERONICA
Consideraţii privind tehnicile de montare a dinţilor la proteza totală
BÎCU I. FELICIA-MIOARA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Materialele utilizate pentru confecţionarea protezei totale
BÎRSANU D. DAN-ALEXANDRU
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Rezolvarea problemelor de spaţiu protetic cu ajutorul restaurărilor metalo-ceramice
BOGĂNESCU M. CLAUDIA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Restaurarea fizionomică - element esenţial în tratamentul edentaţiilor frontale
CIOCHINDEL S. LAURENŢIU-DENIS
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Tehnologia de realizare a punţilor cu extensie
CIUREA S. VALENTINA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Particularităţi de realizare a lucrărilor metalo-acrilice în fucţie de zona topografică
COSTACHE F. DIANA
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Posibilităţi de ambalare, ambalarea şi turnarea scheletului metalic al protezei scheletate
DOBROMIR V. ALEXANDRU
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Comparaţie între materialele fizionomice folosite pentru placarea scheletului metalic al punţilor mixte frontale
DUMITRESCU G. ANDREI-ALEXANDRU
Conferentiar universitar POPESCU SANDA-MIHAELA
Rolul tehnicianului dentar în realizarea punţilor totale metalo-acrilice
DUMITRESCU M. CRISTINA-MIHAELA
Conferentiar universitar POPESCU SANDA-MIHAELA
Comunicarea medic dentist - tehnician dentar, element de bază în reuşita tratamentului protetic
FRECI G. ANTOANETA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Particularităţi în confecţionarea punţilor metalo-ceramice în funcţie de zona topografică
FULGA C.C ANDREEA-IZABELA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Posibilităţi tehnologice de rezolvare a diferitelor situaţii cu ajutorul tehnologiei metalo-ceramice
GANŢOI Ş EMILIA-LOREDANA
Profesor universitar MERCUŢ VERONICA
Posibilităţi de realizare a portamprentei individuale
GHIORGHIŢĂ G. GEORGIANA-ALISA
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Tehnica de realizarea portamprentei individuale pentru proteza totală acrilică
GROSU-ENE I. MARIUS
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Modalităţi de ambalare ale protezei totale mobile
HUREZEANU D.D. DUMITRU-SORIN
Conferentiar universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA
Aparatele mobilizabile
IACOB M. CONSTANTIN-COSMIN
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Aspecte tehnologice particulare restaurărilor protetice pe implanturi
IANCU C. MARIAN
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Elemente tehnologice particulare în confecţionarea punţilor totale metalo-ceramice
IANCULUI M. IONUŢ-ADRIAN
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Particularităţi de modelare a coroanelor de înveliş în scopul aplicării protezelor scheletate
IONESCU I. AUGUSTIN-IULIAN
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Studiu asupra rezistenţei legăturii metalo-ceramice
IONESCU M. ELENA-DENISA
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Incidenţa utilizării protezelor scheletate în tratamentul edentaţiei parţiale
MARINAŞ I. MIHAELA
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Tehnica de ambalare pentru proteza totală acrilică
MĂCEŞANU I. LAURA
Conferentiar universitar POPESCU SANDA-MIHAELA
Reabilitarea orală prin restaurări protetice fixe din zirconiu
MIA C. ADRIANA-MIHAELA
Conferentiar universitar POPESCU SANDA-MIHAELA
Rolul tehnicianului dentar în reabilitarea protetică orală cu sprijin implantar
MLADIN I. ILEANA-LILIANA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Particularităţi tehnologice de stratificare a maselor ceramice
NIŢU F. ALINA-MIHAELA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Evaluarea omogenităţii pieselor protetice turnate din diferite aliaje dentare
NIŢU G. IONUŢ-ALEXANDRU
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Tehnologia protezelor fixe din titan
PALIU I. GABRIELA-OANA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Evaluarea omogenităţii pieselor turnate ambalate prin metode diferite
PĂDURARU S. DANIELA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Posibilităţi de reconstrucţie coloristică a zonei frontale cu ajutorul maselor ceramice
PĂDUREANU C. CRISTINA-IONELA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Aprecieri critice referitoare la posibilităţile actuale de determinare a culorii în tehnică dentară. Sistemul Easy Shade
PEICU V. MĂDĂLINA-LIDIA
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Incidenţa utilizării materialelor ceramice pentru confecţionarea componentei fizionomice a protezei fixe
PETRE G. BOGDAN-IONUŢ
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Posibilităţi de confecţionare a scheletului metalic în tehnologia metalo-ceramică
POPA M. MARIUS-MIHAI
Sef lucrari universitar EFREM ION-CRISTIAN
Potenţialul alergic al materialelor dentare la nivelul cavităţii orale
POPESCU V. ALINA-ANDREEA
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Particularităţi tehnologice de realizare a componentei fizionomice a protezei parţiale scheletate
PREDA G. JUSTIN
Sef lucrari universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN
Confecţionarea scheletului metalic al restaurărilor protetice fixe metalo-ceramice în zona laterală
PRODAN M. GABRIELA
Sef lucrari universitar COLES EVANTIA
Tehnologia realizării şablonului de ocluzie în vederea delimitării spaţiului neutral
RADU E. MARIA-DENISA
Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA
Particularităţi ale design-ului conectorilor principali maxilari ale protezelor parţiale mobilizabile scheletate
REBIGEA I. EMILIAN-CRISTIAN
Conferentiar universitar POPESCU SANDA-MIHAELA
Rolul tehnicianului dentar în reabilitarea funcţiei fizionomice
ROŞU A. ANTON
Sef lucrari universitar COLES EVANTIA
Realizarea morfologiei coronare la punţile metalo-ceramice din zona laterală a arcadelor dentare
SACAGIU V. EMILIA-ELENA
Sef lucrari universitar EFREM ION-CRISTIAN
Influenţa materialelor dentare în patologia sistemică
STUPARU E. TIBERIU
Sef lucrari universitar COLES EVANTIA
Montări atipice de dinţi la protezele acrilice
TUNARU G. IOANA-AMALIA
Sef lucrari universitar COLES EVANTIA
Tehnologia realizării modelului de lucru pentru restaurările protetice fixe