Teze licenţă promoţia 2015

Programul de studiu Medicină Dentară

 

Absolvent

Coordonator ştiinţific

Titlu teză

ANDREOU  ANDREAS

Sef lucrari universitar PASKOVA GALINA

Anestezia de contact versus anestezia prin infiltraţie la copii

ANGELOU  PANAGIOTIS

Sef lucrari universitar PASKOVA GALINA

Anestezia intraligamentară-aplicabilitate

BENIS  HICHAM

Conferentiar universitar DASCALU IONELA-TEODORA

Studiu privin prevalenţa anomaliilor dento-maxilare din clasa II/1 Angle

BIBAN I. FLORINA-LILIANA

Conferentiar universitar FRONIE ADRIAN-IOAN

Sinuzita maxilară odontogenă - focar septic latent în sfera O.M.F

BLANARI  ALA

Conferentiar universitar FRONIE ADRIAN-IOAN

Studiu etiologic şi clinico- terapeutic în fistulele cervico faciale

BREZOI G. SILVIU-ŞTEFAN

Sef lucrari universitar PITRU ALLMA-ROXANA

Studiu clinico- statitistic al infecţiei HIV

CALU A. RALUCA-MARINELA

Profesor universitar BANIŢĂ ILEANA-MONICA

Rolul receptorilor Toll-Like în boala parodontală din diabetul zaharat

CĂLINESCU S. ADRIAN

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Tehnologia restaurărilor protetice metalo-ceramice

CIOABLĂ M. RALUCA-MARIA

Profesor universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA

Studiu in vitro privind omogenitatea obturaţiei de canal efectuată prin mai multe metode

CLECIU L. DANIELA

Conferentiar universitar ŞURLIN MARIN-VALERIU

Posibilităţi şi limite terapeutice ale diodei laser în patologia parodontală

COLESNIC  ADRIAN

Sef lucrari universitar CAMEN ADRIAN

Aspecte clinico-terapeutice în tumorile de maxilar

COVRIG  MIHAELA

Conferentiar universitar FRONIE ADRIAN-IOAN

Tratamentul fracturilor de mandibulă de la vindecare secundară vs vindecarea primară

CRISTESCU A. MONALISA-ELENA

Profesor universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA

Anestezia în endodonţie

DIACONU V. IONELA - FLORENTINA

Profesor universitar POPESCU SANDA-MIHAELA

Factori care influenţează decizia de tratament în reabilitarea orală

FARAH  RACHELLE

Conferentiar universitar DASCALU IONELA-TEODORA

Analiza comparată a anomaliilor dento-maxilare
II/1-II/2 ANGLE

FILIP I. ELENA-IULIA

Conferentiar universitar ŞURLIN MARIN-VALERIU

Aspecte clinice în gingivita copilului cu diabet zaharat tipI

GHEORGHIŢĂ R. RALUCA

Profesor universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA

Studiul clinico-statistic privind obturaţiile din amalgam

GHIŢĂ C. RAMONA-CHRISTINE

Sef lucrari universitar PITRU ALLMA-ROXANA

Manifestări ale afecţiunilor autoimune la nivelul mucoasei orale

IONESCU S.V. GEORGE

Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA

Semne clinice extraorale în edentaţia parţială

KAPPAS  ANTONIOS

Sef lucrari universitar PASKOVA GALINA

Tehnica directă şi indirectă în anestezia nervului alveolar inferior

KATTA  MAHMOUD

Conferentiar universitar DASCALU IONELA-TEODORA

Studiu privind impactul anomaliilor dento-maxilare asupra calităţii vieţii la şcolari

KIRAT  ASMA

Sef lucrari universitar COLES EVANTIA

Analiza elementelor morfologice ale grupului frontal superior în cadrul aspectului arcadei maxilare

KORFONOZOVA  VALENTINOVA PETYA

Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA

Aspecte clinice ale migrărilor dentare secundare edentaţiei parţiale

KOSTADINOVA  STEFKOVA DIANA

Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA

Aspecte clinice ale torsului maxilar şi mandibular şi importanţa în protezarea mobilă

KOUTOUZOU  STYLIANI

Sef lucrari universitar PASKOVA GALINA

Metode de anestezie a M1 superior

MANDANAS  ATHANASIOS

Conferentiar universitar DASCALU IONELA-TEODORA

Studiu privind prevalenţa anomaliilor dento-maxilare la şcolari

MANEA N. NICOLETA

Conferentiar universitar FRONIE ADRIAN-IOAN

Aspecte clinice şi terapeutice în tumorile benigne ale cavităţii orale

MARIA Ş. VERONICA

Conferentiar universitar DIACONESCU GHEORGHE-IULIAN

Manifestări orale ale infecţiei HIV

MIHAI I. CRISTINA - IULIANA

Sef lucrari universitar EFREM ION-CRISTIAN

Importanţa afecţiunilor digestive în alegerea materialelor dentare

MOCANU P. ROXANA-ELENA

Profesor universitar BANIŢĂ ILEANA-MONICA

Rolul unor factori de creştere profibrilogenetici în hipercreşterea gingivală

MOLNIC  MIHAIL

Sef lucrari universitar PITRU ALLMA-ROXANA

Incidenţa manifestărilor orale ale infecţiilor virale la copii

MUNTEANU Ş. DANIEL-ALEXANDRU

Profesor universitar POPESCU SANDA-MIHAELA

Reabilitarea pacientului cu afectare cariogenă extinsă

NĂSTASE I. DANIELA-MARIA

Sef lucrari universitar BĂTĂIOSU MARILENA

Importanţa examenului radiologic în practica pedodontică

NEACŞU E.S. DOMINIC-GABRIEL

Sef lucrari universitar PASKOVA GALINA

Modificări de tehnică anestezică în prezenţa unor anastomoze nervoase

NEGURESCU G. DENISA-CAMELIA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Incidenţa utilizării materialelor restaurative protetice într-un cabinet de medicina dentară

NICOLESCU C. FLORINA-ADRIANA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Restaurarea edentaţiilor totale cu ajutorul restaurărilor protetice cu sprijin implantar

PANDURU A. ANAMARIA-DANIELA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Aprecierea culorii restaurărilor din mase ceramice cu ajutorul metodei instrumentale

PAPADOPOULOU  NAIRA

Profesor universitar POPESCU MIHAI-RAUL

Refacerea morfologiei coronare în contextul reabilitării protetice fixe

PAPADOPOULOU  NANA

Sef lucrari universitar PASKOVA GALINA

Tehnici de aneastezie simultană

PIŢURU M. ANDRA-BIANCA-SORINA

Profesor universitar POPESCU SANDA-MIHAELA

Leziunile odontale necariogene. Posiblităţi de reabilitare

POMANĂ M. IONUŢ

Conferentiar universitar DUMITRESCU DANIELA

Aspecte imagistice în infecţiile şi necrozele maxilarelor

POPA F. SILVIU-IULIAN

Conferentiar universitar DUMITRESCU DANIELA

Consideraţii imagistice în patologia tumorală a glandelor salivare

POPESCU A. ANA-CLAUDIA

Profesor universitar BANIŢĂ ILEANA-MONICA

Aspecte histologice particulare ale dezvoltării organului dentar

SCRECIU M. LOREDANA-MARIANA

Sef lucrari universitar BĂTĂIOSU MARILENA

Aspecte clinico-statistice în anomaliile dentare de număr

SERDEŞNIUC  DAN

Conferentiar universitar DASCALU IONELA-TEODORA

Rolul disfuncţiilor şi parafuncţiilor în etiologia anomaliilor dento maxilare

SMARANDACHE F. GABRIELA - ANELICE

Profesor universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA

Studiu in vitro privind eficienţa dezobturării canalelor radiculare cu instrumentar rotativ versus instrumentar manual

SPĂTARU N. ANA-MIHAELA

Sef lucrari universitar BĂTĂIOSU MARILENA

Riscul la carie dentară al copiilor cu sindromul MIH

STĂNICĂ F. IONUȚ

Sef lucrari universitar COLES EVANTIA

Aspecte morfo-funcţionale al arcadelor artificiale la pacientul purtător de proteze mobilizabile acrilice

TĂNASIE M. ŞTEFANIA-ELIZA

Profesor universitar MĂRGĂRITESCU CLAUDIU

Aspecte morfologice ale procesului de tranziţie epitelio-mezenchimal din carcinoamele scuamoase linguale

TIPA  MIHAELA

Sef lucrari universitar RAUTEN ANNE-MARIE

Aspecte clinice şi terapeutice în ocluzia adâncă acoperită

TSIRIDI  ELENI

Sef lucrari universitar PITRU ALLMA-ROXANA

Principii de diagnostic şi tratament în lichenul plan

ŢIREI V. MARIANA-ALINA

Profesor universitar POPESCU MIHAI-RAUL

Studiu privind metodele de reconstituire corono radiculara. Clasic versus modern

ŢURCANU  MIHAELA

Sef lucrari universitar RAUTEN ANNE-MARIE

Analiza spaţiului necesar pentru alinierea dentară în dizarmoniile dento maxilare

VĂDUVA I. CRISTINA - LUIZA

Profesor universitar POPESCU SANDA-MIHAELA

Reabilitarea pacientului cu edentaţie parţială cu ajutorul restaurărilor implanto-protetice

VIŞAN D. IRINA-ELENA

Profesor universitar POPESCU MIHAI-RAUL

Ocluzia funcţională - Repere şi criterii în protezarea clasică şi protezarea pe implante

VÎRDOL I. DANIELA-ADELINA

Profesor universitar ŢUCULINA MIHAELA-JANA

Studiul privind performanţa clinică a restaurărilor directe proximo-ocluzale din amalgam şi răşini compozite

VLAD G. ANA-MARIA-GABRIELA

Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA

Aspecte ale echilibrării planului de ocluzie în edentaţia parţială

VOICAN I. ANCA-MARIA

Profesor universitar BANIŢĂ ILEANA-MONICA

Aspecte histologice şi imunohistochimice ale complexului pulpodentinar în inflamaţiile pulpare

VOICU G. OANA-MĂDĂLINA

Profesor universitar POPESCU MIHAI-RAUL

Corelaţii clinice privind reabilitarea protetică şi estetica prin construcţii protetice fixe

YANEV  LYUBOMIR OGNYANOV

Conferentiar universitar FRONIE ADRIAN-IOAN

Atitudinea terapeutică în abcesele periosoase

ZORZON C. EMANUEL

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Metode de evaluare a materialelor în tehnicile de regenerare osoasă ghidată

 

Programul de studiu Tehnică Dentară

 

Absolvent

Coordonator ştiinţific

Titlu teză

BĂTINEANU L. SILVIU-GABRIEL

Profesor universitar POPESCU SANDA-MIHAELA

Rolul tehnicianului dentar în reabilitarea funcţiei fizionomice cu ajutorul punţilor metalo-ceramice

BOGDAN I. ANA-MARIA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Analiza modificărilor coloristice ale materialelor răşinice de placare fizionomică

BOGDĂNESCU D.G. RĂZVAN-MIHAIL

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Tehnologia restaurărilor protetice ceramice pe zirconiu

CIUBREAG G. ALICE-CLAUDIA

Profesor universitar MERCUŢ VERONICA

 Tehnologia punţilor integral ceramice

DELCEA F. EMILIAN-ALIN

Profesor universitar POPESCU SANDA-MIHAELA

Reabilitarea edentaţiei parţiale cu ajutorul punţilor metalo-acrilice. Rolul tehnicianului dentar

DINA M. MARIA-DANIELA

Sef lucrari universitar EFREM ION-CRISTIAN

Materiale dentare şi terenul atopic

DOBROGEANU P. IONELA-DENISA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Comparaţii între posibilitatea de obţinere a esteticii restaurărilor protetice fixe cu ajutorul diferitelor mase ceramice

DODOCIOIU M. MIHAI

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Influenţa modului de aplicare al maselor ceramice asupra aspectului final al restaurării protetice

GALCEA Ş. CRISTIANA-MARILENA

Profesor universitar MERCUŢ VERONICA

Contribuţia laboratorului de tehnică dentară în amprentarea edentatului total

GAVRILĂ F. ELENA-CRISTINA

Sef lucrari universitar EFREM ION-CRISTIAN

Restaurări protetice fixe la pacienţii cu diabet zaharat

GRĂDINARU A. MĂDĂLINA-OLIVIA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Tehnologii de frezare computerizată în tehnologia protezelor dentare

LOCUSTEANU C. CRISTIANA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Posibilităţi tehnologice de obţinere a restaurărilor integral ceramice

MARIN F. ELENA-LUIZA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Incidenţa erorilor tehnologice ale restaurărilor metalo-ceramice în laboratoarele de tehnică dentară din judeţul Dolj

MERIŞESCU I. ILEANA-MIHAELA

Profesor universitar POPESCU SANDA-MIHAELA

Rolul tehnicianului dentar în reabilitarea edentatului total

MILITARU D.I. ALINA-COSMINA

Profesor universitar MERCUŢ VERONICA

Tehnologia punţilor cu sprijin implantar

PREDUŢ M. ANDREEA-FLORENTINA

Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA

Tehnici de confecţionare a lingurii individuale în protezarea totală

SFETANOVICI M.L. ALEXANDRA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Testarea proprietăţilor mecanice ale materialelor utilizate pentru confecţionarea protezelor totale

SÎRBU M. ADINA-MARIANA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Opţiuni moderne în tehnologia restaurărilor integral ceramice

STOICA M. NICOLAE-MARIUS

Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA

Aspecte tehnologice ale realizării protezei parţiale mobilizabile scheletate cu sisteme speciale tip capse

STROIE M. CRISTINA-MARIA

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Utilizarea codurilor coloristice în modelarea maselor ceramice în zona laterală

SURCEL V. IONUŢ CĂTĂLIN

Profesor universitar POPESCU SANDA-MIHAELA

Mijloace moderne de comunicare între cabinetul de medicină dentară şi laboratorul de tehnică dentară

ŞTEFAN G. GEANINA-DOINA

Conferentiar universitar SCRIECIU MONICA

Tehnici de montare a dinţilor artificiali în protezarea totală

VLADU C. OVIDIU-MARIN

Conferentiar universitar MANOLEA HORIA-OCTAVIAN

Particularităţi în tehnologia confecţionării punţilor totale