Conducerea Facultăţii de Medicină Dentară

 Consiliul facultăţii de Medicină Dentară

    
1. Prof. univ. dr. Mercuţ Veronica                  - Decan
2. Prof. univ. dr. Manolea Horia                    - Prodecan
3. Prof. univ. dr. Popescu Mihaela Sanda     - Director Departament 1
4. Prof. univ. dr. Ţuculină Mihaela                - Director Departament 2
5. Prof. univ. dr. Şurlin Petra                        - Director Departament 3
6. Prof. univ. dr. Scrieciu Monica                   - Reprezentant Departament 1
7. Prof. univ. dr. Mărgăritescu Claudiu         - Reprezentant Departament 1
8. Conf. univ. dr. Dăguci Constantin            - Reprezentant Departament 2
9. Conf. univ.dr. Crăiţoiu Monica                  - Reprezentant Departament 1
10. Conf. univ. dr. Mogoantă Stelian            - Reprezentant Departament 3
11. Şef lucr. dr. Moraru Alina - Iren              - Reprezentant Departament 2
12. Asist. univ. dr. Stan Mihaela                   - Reprezentant Departament 1
13. Student Mitruţ Ioana - An VI                  - Reprezentant studenţi
14. Student Petrescu Roxana - An V            - Reprezentant studenţi
15. Student Stamin Robert - An IV                - Reprezentant studenţi
16. Student Păvălan Ana-Maria - An III        - Reprezentant studenţi