LEGATURI
NOUTATI

Programarea studenţilor la examenul parţial Sesiunea februarie 2011

24.01.2011
STAMATIADIS ALEKOS 19.02.2011 ora 9 KIRILOV KIRIL VALERIEV 19.02.2011 ora 9 TAULANT QARRI 19.02.2011 ora 9 MARIN E ALEXANDRU-CORNEL 19.02.2011 ora..

Subiecte examen parţial sesiunea februarie 2011

24.01.2011
1. Clasificarea protezelor fixe unidentare 2. Incrustaţiile. Caracteristici. Indicaţii. Clasificare. 3. Incrustaţiile metalice. Etap..

Tehnologia protezelor dentare

Programa

 CURS

SEMESTRUL I.

 

1.            Etiologia unei patologii ce necesita reabilitare orala complexa prin proteze fixe. Monitorizarea cazurilor .Exemplificari clinice in diferite stadii de evolutie a bolii generale si a complicatiilor loco-regionale, locale(Istoric, anamneza, tablou clinic). Evaluarea paraclinica si diagnosticul acestei patologii ce necesita reabilitarea orala complexa. Taxonomie. Starea de edentatie (generalitati). Proteze partiale fixe (generalitati).
2.            Amprenta si modelul în medicina dentara. Simulatoarele complexului oro dentar. Metode si posibilitati de realizare a unei proteze dentare. Metode de realizare a componentei metalice: topirea si turnarea , ambutisarea, ,galvanizarea, sinterizarea, frezarea computerizata, prelucrarea prin electroeroziune, lipirea si sudarea. Utilaje si sisteme.
3.            Metode de realizare a componetei fizionomice.: polimerizarea răşinilor acrilice simple şi compozite. Moduri de polimerizare. Arderea maselor ceramice. Utilaje si sisteme  Culoarea. Organizarea laboratorului de tehnica dentara
4.            Proteze unidentare. Introducere. Afecţiuni coronare cu aspecte clinice morfopatologice şi funcţionale.Leziunile coroanelor dentare. Etiologie , aspecte clinice. Câmpul protetic (notiuni generale ). Indicatii de protezare unidentara prin proteza fixa. Definitie, clasificare. Etapele clinice si de laborator. Metode de restaurare protetică. Incrustatiile. clasificare, materiale din care se confecţionează, indicaţii. Cavităţile pentru incrustaţii. Tehnici directe si indirecte de machetare(tehnica directa (bucală) şi tehnica indirecta ( pe modele). Pregătirea machetei pentru ambalare,tiparul (materiale, tehnica ambaIării,  procedee de confectionare si prelucrare), turnarea, prelucrarea, adaptarea şi lustruirea incrustaţiilor.
5.            Coroanele de invelis. Definitie , descriere, indicaţii, clasificare, materiale şi metode de realizare. Coroane total metalice; tipurile de coroane turnate (cu grosime totala sau dirijata), din doua bucati, stantate. Coroane partiale,indicaţii, prepararea dintelui pentru acoperire, amprenta, modelul, macheta, tiparul, piesa turnată. Coroane mixte cu structura metalica. Coroane mixte metalo-acrilice : indicaţii, dintele preparat pentru acoperire, realizarea componentei metalice şi a componentei acrilice.
6.            Coroane mixte metalo-compozite. Coroane mixte metalo-ceramice; indicaţii, confecţionarea componentei metalice şi a celei ceramice, legătura metalo-ceramică, prelucrarea, lustruirea.
7.            Coroane integral ceramice. Coroana Jacket din ceramica. Indicaţii, dintele preparat pentru acoperire cu ceramică, matricea de platină, modelarea pastei ceramice, arderea, prelucrarea. Sisteme integral ceramice moderne. Coroane acrilice şi diacrilice: indicaţii, avantaje, dezavantaje, etape tehnologice. Metoda clasică. Metode moderne.
8.            Coroanele de substitutie, descriere, indicaţii, clasificarea, materiale şi metoda de realizare, dintele preparat pentru substituire, amprenta, modelul, macheta pentru dispozitivul radicular, executarea componentei coronare sub formă de casete cu faţetă sau integral fizionomica.  
9.            Protezele unidentare realizate pe implante. Amprenta. Model. Materiale folosite. Sisteme speciale. Protezele unidentare realizate pe suporturi speciale: zirconiu, metale nobile, titan, aur sinterizat.
10.      Suportul biologic pentru cîmpul protetic edentat parţial, dinţii restanţi, crestele alveolare, bolta palatină, mucoasa, ocluzia, posibilităţi de restaurare protetică in edentaţia parţială. Particularităţile cîmpului protetic. Principii urmărite în confecţionarea punţilor dentare: biofuncţional, bioemecanic, profilactic.
11.      Componentele punţilor dentare. Fazele clinico-tehnice de realizare. Examenul clinic, amprenta, model, montarea în simulator.
12.      Ambalare, Topire-Turnare. Solidarizarea elementelor. Dificultati, erori si accidente în confectionarea protezelor partiale fixe.
13.      Punti speciale. Puntea totala, punti demontabile, punti mobilizabile, punţi adezive.
14.      Etape clinico-tehnologice în restaurările protetice fixe pe implanturi.
15.      Comunicarea medic laborator. Principii ergonomice în organizarea laboratorului de tehnică dentară. Managementul procesului tehnologic. Concluzii.

 SEMESTRUL II

 

PROTEZELE TOTALE

SUPORTUL BIOLOGIC  in edentaţia totală:crestele alveolare, bolta palatină, mucoasa fixă, mucoasa mobilă, pasiv mobilă, raportul dintre crestele edentate, articulaţia tempo-mandibulară, musculatura orofacială

PĂRŢILE COMPONENTE ALE PROTEZELOR TOTALE

Şeile, placa, dinţii artificiali, materialele din care se confecţionează

FACTORII DE STABILIZARE LA PROTEZELE TOTALE: retentivităţile anatomice, tonicitatea musculară, adeziunea, succiunea, camera de vid, ventuze, arcuri intermaxilare, magneţi, implante.

FAZELE CLINICO-TEHNICE

1. Amprenta preliminară şi modelul preliminar, materiale din care se realizează, portamprenta standard, recunoaşterea defectelor amprentei.

2. Modelul preliminar, pregătirea amprentei, materiale folosite pentru confecţionarea modelului şi tehnica de execuţie.

3. Postamprenta individuală: scopul, materiale folosite şi tehnicile de confecţionare din acrilat termopolimerizabil şi din placa de bază.

4. Amprenta funcţională: materiale folosite, caracteristicile amprentei şi recunoaşterea defecţiunilor.

5. Modelul definitiv de lucru şi tehnica de confecţionare.

6. Şabloanele de ocluzie materiale folosite şi tehnica de c>7. Indicaţiile trimise tehnicianului pentru confecţionarea arcadelor artificiale privind raportul intermaxilar, poziţia centrică, placa de ocluzie, curbura vestibulară, liniile ajutătoare frontale.

8. Confecţionarea machetei preliminare cu dinţi. Solidarizarea complexului modele-şabloane în ocluzor sau articulator, transpunerea datelor de pe şabloane pe modele, montarea dinţilor.

9. Definitivarea machetei, pregătirea modelului prin foliere şi gravare, modelarea machetei bazei protetice în scop fizionomic, stabilizator şi igienic.

10. Transformarea machetei în proteză. Realizarea tiparului, pregătirea acrilatului, polimerizarea, prelucrarea şi lustruirea.

 

PROTEZELE PARŢIALE MOBILIZABILE

1.GENERALITĂŢI

Clasificare:  -după forma de edentaţie

-după forma bazei; cu placă întinsă, placă redusă scheletată, sub formă de punte mobilizantă, sub formă de aparat proteză, proteză compozită;

-după material: acrilice, metalice (crom-cobalt), (aur platinat).

-după tehnologie: prin polimerizare, turnare, ştanţare, adaptare din bare, îndoire de sârme.

ELEMENTELE COMPONENTE ale protezelor parţiale: arcadele dentare artificiale, şeile, elementele de legătură dintre şei, elementele de stabilizare, clasificarea lor.

II. NQŢlUNI GENERALE STATICO-DINAMICE LA PROTEZA PARŢIAlĂ MOBILIZABILĂ

Tendinţele de deplasare a protezelor şi factorii care intervin: -în plan vertical (înfundare, desprindere), -în plan orizontal (mezializare, distalizare, ­lateralizare).

III. MECANISMELE DE STABILIZARE A PROTEZELOR PARŢIALE

          -Croşetele din sîrmă: clasificare, indicaţii, mod de acţiune, tehnica de confecţionare

          -Croşetele turnate: clasificare, indicaţii, mod de acţiune, tehnica de confecţionare

          -Mecanisme speciale: culise, telescoape, conexiuni elastice, capse,neutralizatori de forţă, indicaţii, mod de acţiune.

IV. PROTEZA PARŢIALĂ MOBILIZABILĂ ACRILICĂ

Indicaţii. Elemente componente. Mod de stabilizare. Etapele clinice şi de laborator: analiza amprentei, confecţionarea modelului, analiza modelului, conceperea protezei corespunzătoare, şabloanele de ocluzie, alegerea şi montarea dinţilor artificiali, confecţionarea mijloacelor de stabilizare, modelarea machetei definitive, realizarea tiparului, polimerizarea acrilatului in tipar,prelucrarea si lustruirea.

V. PROTEZA PARŢIALĂ MOBILIZABILĂ SCHELETATĂ

Indicaţii. Elemente componente. Tehnici de confecţionare

Tehnica confecţionării protezelor scheletate din elemente prefabricate.

Adaptarea barelor de legătură, adaptarea croşetelor prefabricate (cleşti necesari şi tehnica aplicată).

Solidarizarea elementelor prefabricate pe model, realizarea componentei acrilice.

Tehnica confecţionării scheletelor metalice pe modelul de lucru(metoda tradiţională)

Macheta, realizarea tiparului cu macheta scoasă de pe model, defecţiuni posibile.

Tehnica confecţionării scheletelor metalice pe modelul duplicat

Aparatele şi instrumentele din laboratorul modern: paralelograful, duplicatorul de modele, vacuum-malaxorul, surse de căldură inofensive (curent de înaltă frecvenţă sau oxigen- acetilenă), cuptoare de încălzit, aparate de turnat, sablatorul, galvanoplastia, elemente prefabricate din ceară.

Etapele tehnologice:

a) Analiza la paralelograf a modelului de lucru, determinarea axului de inserţie a protezei, trasarea ecuatorului protetic

b) Desenul pe model al viitorului schelet protetic: şeile, elementele de legătură, elementele de stabilizare.

c) Realizarea modelului duplicat din masa de ambalat.Folosirea şi deretentivizarea modelului de lucru. Amprentarea cu material duplicator. Turnarea modelului refractar, uscarea, impregnarea.

d) Modelarea machetei scheletului protetic din elemente prefabricate.

e) Confecţionarea tiparului: realizarea canalelor de scurgere, ambalare, preîncălzirea pentru evacuarea cerii şi a apei.

f) Turnarea aliajului în tipar: încălzirea tiparului, dilatarea, topirea aliajului şi centrifugarea. Defectele pieselor turnate -cauze.

g) Prelucrarea scheletelor protetice: dezambalarea, planarea, lustruirea.

h) Confecţionarea arcadelor artificiale dentare: montarea dinţilor, ambalarea, polimerizarea acrilatului pentru bază, prelucrarea, lustruirea.

 

LUCRARI PRACTICE

 

 

SEMESTRUL I

PROTEZELE UNIDENTARE

I. Incrustaţii intra şi extracoronare

Studenţii vor realiza macheta incrustaţiei M-O de pe o fantomă. Se demonstrează obţinerea tiparului, turnarea şi prelucarea unei incrustaţii metalice.

Macheta coroanei parţiale 3/4 va fi realizată de studenţi direct pe bontul pregătit pe fantomă.

II. Confecţionarea coroanelor fizionomice acrilice

Amprentarea pe model didactic cu material termoplastic în inel de cupru şi supraamprentarea cu gips, confecţionarea modelului şi al arcadei, modelarea machetei viitoarelor coroane, realizarea tiparului, prepararea acrilatului şi polimerizarea în tipar. Prelucrarea şi adaptarea coroanelor pe bonturile dentare ale fantomei.

III. Coroanele de substituţie

Stabilirea perimetrului la coletul bontului radicular, confecţionarea şi adaptarea pe bont a inelului de cupru, amprenta cu material termoplastic, confecţionarea modelului bontului radicular, modelarea machetei din ceară a viitorului dispozitiv coronoradicular, realizarea tiparului, turnarea, adaptarea dispozitivului pe fantomă. Amprentarea peste dispozitiv, realizarea modelului cu dispozitivul, modelarea machetei coroanei fizionomice, realizarea tiparului, polimerizarea şi prelucrarea coroanei de substituţie.

IV. Coroana turnată

Amprentarea pe model didactic cu material termoplastic şi supraamprenta cu gips, confecţionarea modelului bonturilor dentare şi a arcadei; modelarea machetei din ceară a viitoarelor coroane, realizarea tiparului şi turnarea coroanei care va folosi ca element de agregare a punţii.

V. Coroana mixtă metalo-acrilică, metalo-ceramică, metalo-compozită

Amprentarea pe model didactic, turnarea modelului, macheta, tiparul, turnarea, prelucrarea, adaptarea pe model.

 

PUNŢI DENTARE

Realizarea unor punţi dentare

Realizarea  machetei corpului de punte pe modelul  didactic cu macheta elementelor de agregare confecţionată anterior. xecutarea machetei corpului de punte în funcţie de localizarea pe arcadă şi raportul cu creasta edentată.

Realizarea tiparului, turnarea, prelucrarea şi lustruirea; realizarea faţetelor de acrilat.

E

Executarea punţii dentare dintr-o bucată: metalo –acrilică, metalo –ceramică, metalo -compozite.

 

SEMESTRUL II

PROTEZE  TOTALE

Amprentarea preliminară a unui model fantomă cu edentaţie totală, materiale, tehnica de execuţie. Confecţionarea modelului preliminar. Controlul amprentei, reconstituirea, izolarea, turnarea gipsului, separarea modelului, fasonarea soclului, delimitarea zonei de sprijin  .

Confecţionarea portamprentei(lingurii) individuale. Delimitarea câmpului protetic de sprijin, adaptarea plăcii de bază sau aplicarea pastei de acrilat auto-polimerizabil, prelucrarea şi fixarea suprafeţelor de presiune

Amprentarea funcţională -adaptarea lingurii individuale, pregătirea materialului de amprentă şi amprentarea propriu-zisă.

Confecţionarea modelului funcţional Analiza amprentei, turnarea gipsului pentru model, fasonarea soclului.

Confecţionarea şabloanelor de ocluzie Adaptarea plăcii de bază, confecţionarea bordurilor de ocluzie şi fixarea lor pe baza şabloanelor.

Confecţionarea machetei protezei totale Montarea modelelor în ocluzor. Orientarea modelelor în ocluzor şi fixarea cu gips, transpunerea datelor de pe şabloane pe model. Adaptarea plăcii de bază, montarea dinţilor după modelarea gingiei artificiale în scop fizionomic şi  stabilizator.

Transformarea machetei în proteză Pregătirea modelului prin foliere "gravare". Ambalarea machetei, polimerizare, prelucrarea şi lustruirea se face demonstrativ de către asistent.

PROTEZE PARŢIALE MOBILIZABILE

Conceperea şi confecţionarea croşetelor din sîrmă: cervico-alveolar deschis dental, cervico-alveolar deschis edental, cervico-ocluzal, cervico-interdentar, alveolo-interdental

Confecţionarea unei machete de proteză parţială din acrilat pentru o edentaţie latero-fronto-terminală, executarea croşetelor, realizarea arcadelor dentare artificiale, modelarea bazei protetice. Transformarea machetei in proteză se face demonstrativ de asistent cu grupe mai mici de studenţi  

Descrierea paralelografului şi a tehnicii de utilizare, detectarea şi stabilirea poziţiei optime în care toţi dinţii să ofere o retentivitate favorabilă, trasarea ecuatorului protetic, măsurarea şi stabilirea unei zone retentive optime, paralelizarea zonelor subecuatoriale

­Conceperea şi realizarea machetei croşetelor turnate, trasarea ecuatorului protetic la paralelograf, desenarea traiectului crosetelor, realizarea machetei prin aplicarea de elemente preformate din ceară, pentru crosete circulare şi divizate cu 3 braţe, a crosetelor Ney nr.l, 2 şi 3 .

Conceperea planului unor proteze scheletate şi realizarea machetelor, desenarea planului viitorului schelet cu elemente de legătură şi confecţionarea machetei din elemente performate pentru un schelet inferior cu sprijin mixt elastic, un schelet superior cu sprijin mixt rigid, un schelet superior cu sprijin dento-parodontal.